ΥΠΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

 

 

«Θύραθεν» Φιλοσοφικό Λεξικό σε Braille

[Κατεβάστε το από εδώ]

Ο συγγραφέας Βλάσης Γ. Ρασσιάς προσφέρει δωρεάν σε σύστημα Braille το «Θύραθεν Φιλοσοφικό Λεξικό» του, για ενδιαφερόμενους ανθρώπους με προβλήματα όρασης.

Για την υλοποίηση αυτής της προσφοράς, βοήθησαν το Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών, Μαθηματικού Λογισμικού και Ψηφιακής Τυπογραφίας, του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που ανέλαβε την μετατροπή σε Braille με το latex2nemeth δια χειρός Αντώνη Τσολομύτη, και το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών, που ανέλαβε την δωρεάν διανομή από την επίσημη ιστοσελίδα του.

Κάθε γράμμα είναι ξεχωριστό αρχείο. Τα αρχεία δίνονται σε απλά αρχεία κειμένου (.txt) και σε OpenDocumentFormat (.odt). Τα αρχεία odt ανοίγουν με την ελεύθερη σουΐτα γραφείου LibreOffice και δίνονται έτσι, γιατί μόνον έτσι μπορούν να τυπωθούν από τα εκτυπωτικά κέντρα για ανθρώπους με πρόβλημα όρασης, καθώς η συγκεκριμένη σουΐτα γραφείου περιέχει το πρόσθετο odt2braille που χρησιμοποιείται για την δημιουργία ανάγλυφου σε χαρτί (embossing).

Τέλος, στο περιλαμβανόμενο αρχείο README1st.txt υπάρχουν πληροφορίες για το βιβλίο και τον τρόπο απόδοσης των κεφαλαιογράμματων αρχαίων αποσπασμάτων της αρχικής έντυπης έκδοσης.

Ευχόμαστε καλή ανάγνωση σε όλους τους ενδιαφερομένους.


Θύραθεν Φιλοσοφικό Λεξικό σε Braille
 

   

© Πνευματικά Δικαιώματα Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών