« Πρώτα προσπαθούν να σε αγνοήσουν, μετά να σε γελοιοποιήσουν, μετά να σε πολεμήσουν και μετά τους νικάς » (Γκάντι)
« Μας έχουν καταλογίσει τα πάντα, εκτός από αυτό που πραγματικά είμαστε και φοβούνται » (Ντεμπόρ)
English
English

Francais

Italiano

Espanol

Portuguese

Deutsch

Polska

Russian

   
Καλώς ήλθατε,
στον επίσημο δικτυακό τόπο
του Υπάτου Συμβουλίου των
Ελλήνων Εθνικών
Αρχική σελίδα
Σχετικά με το ΥΣΕΕ
Συχνές Ερωτήσεις
Δελτία Τύπου
Μ.Μ.Ε.
Γίνετε Μέλη
Κείμενα - αρχεία
Ιστορίες Αγάπης
Επικοινωνία
Εκδηλώσεις
Βασικά Ελληνικά τυπικά προς χρήση των Ελλήνων Εθνικών
Ονοματοδοσία
Γάμος
Κήδευση
Τα παραπάνω αποτελούν ένα βασικό σχεδίασμα τυπικών και μπορούν να προσαρμοστούν ή διαμορφωθούν ελεύθερα από τον καθένα Εθνικό θρησκευτή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις που τον αφορούν.
Προτεινόμενοι δικτυακοί τόποι
«Εκατηβόλος»
Περιοδικό Διιπετές
Βλάσης Ρασσιάς
Ελλήνων Τόποι
Δελφύς - ΥΣΕΕ
ΥΣΕΕ Αμερικής
Ένωση Σαμίων Εθνικών
Μυθολογικό Εργαστήρι για παιδιά
Αρχαίο Αττικό Ημερολόγιο
 

Αναζήτηση στις σελίδες του ysee.gr
Powered by FreeFind
το ysee.gr έχει βελτιστοποιηθεί για τον Mozila FireFoxΤα Πάτρια (Ελληνικά) Μηνολόγια των Διαφόρων Πόλεων
(αναδημοσίευση με άδεια του συγγραφέα Βλ. Γ. Ρασσιά από το βιβλίο του «Εορτές Και Ιεροπραξίες Των Ελλήνων»)

Γαμηλιών (σελήνη Ιανουαρίου)

Αμάλιος (Δελφοί), Γιγάντιος (Άμφισσα), Ληνιών (Δήλος), Ποσίδαιος (Επίδαυρος), Θευδαίσιος (Ρόδος), Δύστρος (Μακεδονία), Ευθυαίος (Αιτωλία), Ερμαίος (Βοιωτία), Διόσθυος (Ηλιδα), Απολλώνιος (Θεσσαλία), Ληναιών (Εύβοια, Σαμος, Μίλητος, Τήνος, Μαγνησία Μαιάνδρου), Θριξάλλιος (Λαμία), Διόσκουρος (Κρήτη), Δίος (Βιθυνία)

Ανθεστηριών (σελήνη Φεβρουαρίου)

Βύσιος (Δελφοί), Ιερός (Δήλος), Αρταμίτιος (Επίδαυρος), Πεδαγείτνιος (Ρόδος), Ξανθικός (Μακεδονία), Ομολώϊος (Αιτωλία), Προστατήριος (Βοιωτία), Λεσχανόριος (Θεσσαλία), Ανθεστηριών (Εύβοια, Μίλητος, Σάμος, Τήνος, Αμοργός, Πάρος και Μαγνησία Μαιάνδρου), Γεύστος (Λαμία), Θεοδαίσιος (Κρήτη), Βενδίδειος (Βιθυνία), Διονύσιος (Βυζάντιο, Αλως και Σελεύκεια)

Ελαφηβολιών (σελήνη Μαρτίου)

Θεοξένιος (Δελφοί), Γαλαξιών (Δήλος), Αριάνιος (Επίδαυρος), Βαδρόμιος (Ρόδος), Αρτεμίσιος (Σπάρτη, Μακεδονία), Ερμαίος (Αιτωλία), Αγριώνιος (Βοιωτία), Ελάφιος (Ηλιδα), Αφριος (Θεσσαλία), Αρτεμισιών (Μίλητος, Σάμος, Τήνος, Αμοργός, Μαγνησία Μαιάνδρου), Γενέτιος (Αλως), Ανθεστήριος (Σελεύκεια), Λύκεος (Λαμία), Ποίτιος (Κρήτη), Στρατήγιος (Βιθυνία)

Μουνιχιών (σελήνη Απριλίου)

Ενδυσποιτρόπιος (Δελφοί), Αρτεμισιών (Δήλος), Πάναμος (Επίδαυρος), Γεράστιος (Σπάρτη), Αρταμίτιος (Ρόδος), Αρτεμίσιος (Σελεύκεια), Δαίσιος (Μακεδονία), Διονύσιος (Αιτωλία), Θιούϊος (Βοιωτία), Θυίος (Θεσσαλία), Αρειος (Εύβοια), Ταυρεών (Μίλητος, Σάμος, Τήνος, Αμοργός), Εύκλειος (Βυζάντιο), Κουρεών (Μαγνησία Μαιάνδρου), Πλυντηριών (Πάρος), Θύος (Λαμία), Μεγαλάρτιος (Αλως), Περιέπιος (Βιθυνία)

Θαργηλιών (σελήνη Μαϊου)

Ηράκλειος (Δελφοί), Θαργηλιών (Δήλος, Μίλητος, Αμοργός, Πάρος), Κύκλιος (Επίδαυρος), Αγριάνιος (Ρόδος, Κώς, Κάλυμνος), Φλιάσιος (Σπάρτη), Πάνημος (Μακεδονία, Σάμος), Αγύειος (Αιτωλία), Ομολώϊος (Βοιωτία, Θεσσαλία), Ταργηλιών (Εύβοια, Τήνος), Αρεος (Λαμία, Βιθυνία), Θεμίστιος (Αλως), Υπερβέρετος (Κρήτη)

Σκιροφοριών (σελήνη Ιουνίου)

Ιλαίος (Δελφοί), Πάνημος (Δήλος, Αμοργός), Απελλαίος (Επίδαυρος), Αγριάνιος (Σπάρτη, Μεσσήνη), Υακίνθιος (Ρόδος), Λώος (Μακεδονία), Ιπποδρόμιος (Αιτωλία, Θεσσαλία), Θειλούθιος (Βοιωτία), Καλαμαιών (Εύβοια, Μίλητος), Κρονιών (Σάμος), Ελευθυαιών (Τήνος), Χρυτταίος (Λαμία), Λευκαθιών (Μαγνησία Μαινάνδρου), Δάματρος (Αλως), Λύκειος (Βυζάντιο), Νεκύσιος (Κρήτη), Αφροδίσιος (Βιθυνία)

Εκατομβαιών (σελήνη Ιουλίου)

πρώτος μήνας του αθηναϊκού ενιαυτού

Απελλαίος (Δελφοί), Υακίνθιος (Σπάρτη), Αζόσιος (Επίδαυρος), Εκατομβαιών (Δήλος), Πάναμος (Ρόδος), Γορπιαίος (Μακεδονία), Θυίος (Αιτωλία), Ιπποδρόμιος (Λαμία και λοιπή Βοιωτία), Φυλλικός (Θεσσαλία), Πάνημος (Μίλητος), Πελυσιών (Σάμος), Απελλαιών (Τήνος), Μιλτοφοριών (Αμοργός), Βασίλιος (Κρήτη).

Μεταγειτνιών (σελήνη Αυγούστου)

Βουκάτιος (Δελφοί), Μεταγειτνιών (Δήλος, Σάμος, Αμοργός (;) και Μίλητος), Καρνείος (Σπάρτη και Επίδαυρος), Κάρνειος (Ρόδος), Υπερβερεταίος (Μακεδονία), Ηραίος (Βιθυνία), Ομολώϊος (Αλως), Υακίνθιος (Βυζάντιον), Πάναμος (Αιτωλία, Λαμία και Βοιωτία), Απολλώνιος (Ηλιδα), Ιτώνιος (Θεσσαλία), Κυκλειών (Εύβοια), Ηραιών (Τήνος και Μαγνησία Μαιάνδρου), Θεσμοφοριών (Κρήτη).

Βοηδρομιών (σελήνη Σεπτεμβρίου)

Βοαθόος (Δελφοί), Πάναμος (Σπάρτη (;)), Βουφονιών (Δήλος και Τήνος), Προράτιος (Επίδαυρος), Δάλιος (Ρόδος), Δίος (Μακεδονία), Προκύκλιος (Αιτωλία), Παμβοιώτιος (Βοιωτία), Παρθένιος (Ηλιδα), Πάνημος (Θεσσαλία), Βοηδρομιών (Εύβοια, Πάρος, Αμοργός, Σάμος (;) και Μίλητος), Θυίος (Αλως), Αγριάνιος (Βυζάντιο), Ιτώνιος (Λαμία), Ερμαίος (Κρήτη και Βιθυνία), Γορπιαίος (Σελεύκεια), Κρονιών (Μαγνησία)

Πυανεψιών (σελήνη Οκτωβρίου)

Ηραίος (Δελφοί), Απατουριών (Δήλος), Ερμαίος (Επίδαυρος), Θεσμοφόριος (Ρόδος), Απελλαίος (Σπάρτη, Μακεδονία και Λαμία), Αθαναίος (Αιτωλία), Δαμάτριος (Βοιωτία), Αλφιοίος (Ηλιδα), Μαλοφόριος (Βυζάντιο), Θεμίστιος (Θεσσαλία), Κυανοψιών (Εύβοια, Τήνος (;) και Σάμος), Πυανοψιών (Μίλητος), Κρονιών (Αμοργός), Ιμάλιος (Κρήτη), Μητρώος (Βιθυνία), Πάνεμος (Σελεύκεια), Αγναιών (Μαγνησία)

Μαιμακτηριών (σελήνη Νοεμβρίου)

Δαδαφόριος (Δελφοί), Αρησιών (Δήλος), Γάμιος (Επίδαυρος), Ηράσιος (Σπάρτη), Σμίνθιος (Ρόδος), Αυδυναίος (Μακεδονία), Ευώνιος (Αλως), Βουκάτιος (Αιτωλία), Αλαλκομένιος (Βοιωτία), Αθαναίος (Ηλιδα), Αγαγύλιος (Θεσσαλία), Απατουριών (Μίλητος , Τήνος, Εύβοια (;) και Σάμος), Απατοριών (Αμοργός), Θεμίστιος (Λαμία), Μετάρχιος (Κρήτη), Διονύσιος (Βιθυνία), Ξανθικός (Σελεύκεια)

Ποσειδεών (σελήνη Δεκεμβρίου)

Ποιτρόπιος (Δελφοί), Ποσειδεών (Δήλος, Εύβοια, Μίλητος, Σάμος, Τήνος, Πάρος, Μαγνησία Μαιάνδρου), Τέλεος (Επίδαυρος), Πυθαίος (Αλως), Διόσθυος (Ρόδος), Περίτιος (Μακεδονία), Λαφριαίος (Αιτωλία), Βουκάτιος (Βοιωτία), Θυίος (Ηλιδα), Ερμαίος (Θεσσαλία), Ειραφιών (Αμοργός), Βώμιος (Λαμία), Αγύιος (Κρήτη), Μαχανεύς (Βυζάντιο), Αυδυναίος (Σελεύκεια), Ηράκλειος (Βιθυνία)


«Είμαστε οι Ινδιάνοι της Ελλάδος»


 

Δελτίο Τύπου 185 / 13. 5. 2006

Με ημερομηνία 7 Μαϊου 2006 απεστάλη Υπόμνημα του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) αναφορικά με την ανάγκη για:

  1. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
  2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ «ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ»
  3. ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ

στους κ.κ. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργό Πολιτισμού,

με κοινοποίηση σε 16 ακόμα σχετιζόμενους με το ζήτημα φορείς (διεθνείς Οργανισμούς, Ελληνικά πολιτικά Κόμματα, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, κ.ά.).

Το κείμενο του Υπομνήματος βρίσκεται εδώ  Αναφορά στο υπόμνημα του ΥΣΕΕ προς την κυβέρνηση σχετικά με τα δικαιώματα των Ελλήνων Εθνικών από την εφημερίδα ΕΘΝΟΣ του Σάββατου 13.5.2006

[ δείτε την σελίδα ]Το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Εθνικών Θρησκειών
, που είχε θέμα «Οι Υψηλές Αξίες των Προχριστιανικών Παραδόσεων και Θρησκειών», πέρασε πια στην Ιστορία, όχι τόσο ως το μεγαλύτερο έως τώρα πολιτιστικό γεγονός στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον σεβασμό στις προχριστιανικές παραδόσεις των λαών της γής , αλλά, κυρίως, ως ένα πέρα για πέρα επιτυχημένο διεθνές συνέδριο ...
[ περισσότερα ]

 © Πνευματικά δικαιώματα Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών
Τα περιεχόμενα καθώς και οι υπηρεσίας του δικτυακού τόπου ysee.gr διατίθενται στους επισκέπτες του για προσωπική χρήση και ενημέρωση και δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών για εμπορικούς σκοπούς με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή μη, χωρίς την έγγραφη άδεια του Υ.Σ.Ε.Ε. Επιτρέπεται η χρήση αυτών σε άλλους δικτυακούς τόπους εφόσον υπάρχει αναφορά και σύνδεση με το ysee.gr. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των περιεχομένων του δικτυακού τόπου ysee.gr για υβριστικούς ή δυσφημιστικούς σκοπούς. Το Υ.Σ.Ε.Ε. δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων στις οποίες μπορεί να οδηγούν συνδέσεις από το ysee.gr καθώς και για το περιεχόμενο των κειμένων που αναρτώνται στην Αγορά από τους χρήστες.