Το φόντο της σημαίας μας είναι σκούρο ερυθρό και συμβολίζει την ζωτικότητα, την ευψυχία, την ενότητα, την ωριμότητα, την οργανικότητα, την δράση, την αυτοθυσία και το αίμα των εθνικών μας ηρώων.

Στο κέντρο της σημαίας μας υπάρχει ο δάφνινος στέφανος, το κατεξοχήν σύμβολο της δόξας και της τιμής, της αιωνιότητας και της αθανασίας. Τα φύλλα της δάφνης είναι χρυσά, γιατί κύριο ζητούμενο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας είναι η ανθρώπινη τελειοποίηση ("τελείωσις"), η Αρετή, η ηλιακή συνείδηση, η κατεύθυνση προς την δικαιοσύνη, την ανωτερότητα, το φως, την ευφυΐα, την γνώση και την ισορροπία.

Το κάθε κλαδί του στέφανου φέρει 13 φύλλα, καθώς ο συγκεκριμένος αριθμός για την Ελληνική Εθνική Θρησκεία συμβολίζει την αιώνια αναγέννηση, την νέα αρχή, την σύνθεση, την ενότητα και την αλληλεγγύη. Είναι ο Θεός Διόνυσος που άρχει στα γήϊνα πράγματα για λογαριασμό του Θεού Διός, προστιθέμενος στους 12, είναι η πηγή της ζωής και η εγγύηση του αιώνιου κύκλου της.

Ως σύνολο, η σημαία μας συμβολίζει τον αγώνα, την αντοχή και το μεγαλείο του Ελληνικού Εθνισμού, είναι η εικόνα του αποτυπώματος του Έλληνα Ανθρώπου στην Αιωνιότητα.