Επιστολή υπ' αριθ. 140 / 7. 3. 2003

Προς Υπουργό Παιδείας κ. Π. Ευθυμίου

Κύριε Υπουργέ

Η είδηση για επικείμενη ίδρυση Κέντρου Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και τη Ρώμη, αν βεβαίως τύχει εφαρμογής η δια υπομνήματος πρόταση που έγινε κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου για τις Κλασικές Σπουδές που διοργάνωσε το Υπουργείο σας στην ιερή γή των Δελφών, αποτελεί μία ευχάριστη έκπληξη για κάθε καλλιεργημένο Νεοέλληνα. Και κάνουμε λόγο για έκπληξη, επειδή, δυστυχώς, η έως σήμερα κύρια κατεύθυνση των δραστηριοτήτων τόσο του Υπουργείου σας, όσο και του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν υπήρξε η λογικώς πρέπουσα σε μία χώρα που ονομάζεται «Ελλάς», δηλαδή η συστηματική προβολή του Κλασικού μας πολιτισμού, αλλ' αντιθέτως η υπερπροβολή του Βυζαντινού Ρωμαϊκού εκείνου, του πολιτισμού δηλαδή που τυγχάνει αρεστός και χρήσιμος σε εκείνους που έχουν επιβάλει την «κατηχητική» και όχι «μορφωτική» φύση της εν Ελλάδι Παιδείας.

Οι Κλασικές σπουδές και η Ελλάδα, αποτελούν όχι μόνο τη βάση του σύγχρονου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και του Ανθρωπισμού που μας λύτρωσε από τη χριστιανική φρίκη του Μεσαίωνος, αλλά και το μόνο ασφαλές πηδάλιο για να οδηγηθεί ολόκληρη η σημερινή ανθρωπότητα στο αναγκαίο πολιτισμικό επίπεδο που θα επιτρέψει το ξεπέρασμα των πολλαπλών αδιεξόδων, στα οποία την έχει φθάσει η άμετρη, ασεβής, βαρβαρική και αποκτηνωτική κυρίαρχη ιδεολογία, κοσμοαντίληψη και θρησκεία. Τα όσα βλέπουμε αυτές τις τραγικές ημέρες στο Ιράκ, είναι ελάχιστο μόνον δείγμα του πού μπορεί να οδηγηθούν όσοι, στερούμενοι του στοιχειώδους σεβασμού προς τις αξίες που ανέδειξε ο Ελληνικός Ανθρωπισμός των πολυθεϊστών προγόνων μας, ξέρουν μόνο να περιφέρουν την αλαζονεία τους και να μετρούν τα πάντα σε χρηματικές μονάδες ή μονάδες κυριαρχίας.

Κύριε Υπουργέ

Αν οι προαναφερθείσα πρόταση δεν παραπεμφθεί στις Ελληνικές Καλένδες, και, κυρίως, αν αληθεύει το αναφερόμενο από τον Τύπο ότι ο κύριος ρόλος αυτού του Κέντρου Κλασικών Σπουδών θα είναι όχι μόνον η προώθηση της μελέτης των κλασικών γραμμάτων στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα Πανεπιστήμια και τα άλλα Ακαδημαϊκά και Πολιτιστικά Ιδρύματα, αλλά «και η όσο το δυνατόν διάχυση της κατανόησης του Αρχαίου Πολιτισμού σε όλη την κοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων», ο ’νθρωπος και η Ελλάδα θα ξαναπορευθούν το δρόμο της Γνώσεως και της Αρετής. Να είστε λοιπόν βέβαιος ότι η ενεργός συμμετοχή σας στην πραγμάτωση αυτής της επιστροφής θα χαιρετισθεί από την ίδια την Ιστορία. Όπως την χαιρετίζουμε προκαταβολικώς όλοι οι καλλιεργημένοι άνθρωποι αυτού του ιερού αλλά αδικημένου τόπου, θέτοντας μάλιστα στη διάθεσή σας τις δυνάμεις μας για την επίτευξη αυτού του μεγάλου άθλου. Ελπίζουμε να μη μας απογοητεύσετε.

Μετά τιμής