Επιστολή υπ' αριθ. 142 / 27. 5. 2003

Προς
Πολιτισμική Εταιρεία «Ευμολπίδες»

Αγαπητοί Συνέλληνες

Σε συνέχεια της συναντήσεως και συζητήσεως που έγινε, με πρωτοβουλία σας, στις 25. 5. 2003 με θέμα την πιθανότητα κοινής δράσεως των διαφόρων ομάδων που κινούνται στον ασαφή χώρο των ενδιαφερομένων για την Πατρώα Παράδοση, καταθέτουμε δια της παρούσης τις θέσεις και προτάσεις που μας ζητήσατε, οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

Θέση 1 Το Υ.Σ.Ε.Ε., μετά από συνεχή 6ετή δράση για την προστασία και παλινόρθωση της Εθνικής μας Παραδόσεως, με το μεγαλύτερο σε όγκο παρεμβατικό έργο και την πολυπληθεστέρα συμμετοχή σε αυτό ομάδων και ατόμων, ανανεώνει την από συστάσεως πρότασή του για συνεργασία επί τη βάσει της καλής θελήσεως και πίστεως με όλες τις υγιείς, δηλαδή δημοκρατικές ομάδες, που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στον κύκλο αλληλεγγύης των οργανωμένων Ελλήνων Εθνικών.

Θέση 2 Το Υ.Σ.Ε.Ε. ως συλλογικότης φορέων και ατόμων, δεν μπορεί να αυτο-υποβιβασθεί, πέρα από κάθε λογική και στρατηγική, ερχόμενο σε διαπραγματεύσεις με ομάδες 2 ή 3 ατόμων, ή, ακόμη χειρότερο, με προσωποπαγείς ατελέσφορες ομάδες που οι αρχηγοί τους έχουν προβεί ή εισέτι προβαίνουν σε παντοειδείς εχθρικές, δυσφημιστικές ή προδοτικές ενέργειες εναντίον του.

Θέση 3 Το Υ.Σ.Ε.Ε., ως συλλογικότης υγιών φορέων και ατόμων, δεν μπορεί να αυτο-δυσφημισθεί ή αυτό-προβοκαρισθεί, ερχόμενο σε οιανδήποτε συνεργασία με φορείς ή άτομα που εκφράζουν αντιδημοκρατικές, ρατσιστικές, ομοφοβικές και λοιπές μισανθρωπικές απόψεις, τους οποίους θεωρεί υπό κάθε έννοια ξένους, αν όχι εντελώς ενάντιους, προς την ευρυτέρα στοχοθεσία του αλλά και προς αυτή την ίδια την Πατρώα Κοσμοαντίληψη.

Με δεδομένες λοιπόν τις προαναφερθείσες θέσεις 1, 2, και 3, η επίσημος και οριστική πρότασή μας, είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΤΑΣΗ:

Όσοι υγιείς φορείς ή άτομα ενδιαφέρονται για τον αγώνα μας, μπορούν ανέτως να ενταχθούν στον κύκλο συνεργασίας και αλληλεγγύης του Υ.Σ.Ε.Ε., αναγνωρίζοντας και τιμώντας έτσι το πολυετές και ογκωδέστατο έργο μας.

Οι λοιποί, που για τον α ή β λόγο έχουν ιδεολογικά ή ψυχολογικά πρόβληματα μπροστά στη συνεργασία μαζί μας, καλό είναι να εξακολουθήσουν τις μεταξύ τους επαφές και συζητήσεις για τη δημιουργία μίας δικής τους συλλογικότητας που να μη τους εγείρει τα προαναφερθέντα προβλήματα. Με έναν συγκεκριμένο συλλογικό φορέα και όχι με ένα ετερόκλητο πλήθος ομάδων ή ατόμων πολλών και διαφόρων απόψεων και προθέσεων, θα μπορεί ίσως το Υ.Σ.Ε.Ε. να έλθει κάποτε, εάν αυτό απαιτηθεί από ιδιαίτερες περιστάσεις, σε κάποια συνεννόηση για έκτακτη στοιχειώδη συνεργασία.

Με ελληνικούς χαιρετισμούς