Ανακοίνωση υπ' αριθ. 149 / 4. 11. 2003

Προς

Ελληνικά πολιτικά κόμματα
Ελληνικά ηλεκτρονικά και έντυπα Μ.Μ.Ε.

«Ο βασιλιάς είναι ξεβράκωτος !»

Κατόπιν των απίθανων πραγμάτων που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την βαρετή διένεξη εξουσίας και οικονομικών ωφελειών μεταξύ Ελλαδικής Εκκλησίας και «Φαναρίου», θα θέλαμε, προς αποφυγήν περαιτέρω παραπλανήσεων του Ελληνικού λαού, να επισημάνουμε / υπενθυμίσουμε δύο πολύ βασικά πράγματα:

1. Η όλη διένεξη ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τον Ελληνικό λαό, αλλά μόνον ένα μικρό κομμάτι του, λιγότερο του ενός τετάρτου του εκλογικού σώματος, το οποίο έχει εξαντλητικώς καταμετρηθεί στην πρόσφατη υπογραφο-συλλεκτική εκστρατεία των ρασοφόρων με τα γνωστά απογοητευτικά γι' αυτούς αποτελέσματα.

2. Η διένεξη των ρασοφόρων ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ πολιτικό, πόσο μάλλον εθνικό (...) ζήτημα, αφού εκείνο που εκπροσωπούν οι ανωτέρω τόσο ως πρόσωπα όσο και, συλλογικώς, ως θεσμός, αφορούν αποκλειστικώς το μεσαιωνικό Βυζάντιο και τίποτε παραπέρα. Κανείς δεν έχει το ελάχιστο έστω δικαίωμα να τους ταυτίζει με την Δημοκρατία ή τον Ελληνισμό, ενάντια στα οποία αυτοί έχουν άλλωστε τοποθετηθεί με φανατισμό τόσο ιστορικώς όσο και θεολογικώς.

Παρακαλούνται λοιπόν άπαντες οι με τον α ή β τρόπο ενεχόμενοι στον επηρεασμό του Ελληνικού λαού, να φανούν από τούδε περισσότερο προσεκτικοί και ν' αποφύγουν απόπειρες ψυχολογικού εγκλωβισμού του προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της μίας ή της άλλης πλευράς της προαναφερθείσης διενέξεως.

Επίσης, ευχόμαστε πολύ σύντομα ο τόπος αυτός να ευτυχήσει να δει, επιτέλους, κάποια δημόσια πρόσωπα, που, διασώζοντας την αξιοπρέπειά τους, θα τολμήσουν επιτέλους να βάλουν στοιχειωδώς τα πράγματα στην θέση τους, ανακράζοντας το «μα ο βασιλιάς είναι ξεβράκωτος !».

Ξεβράκωτος και όχι μόνον...