Δελτίο Τύπου υπ' αριθ. 161 / 7. 6. 2004

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εργασίες του 7ου Συνεδρίου Εθνικών Θρησκειών (World Congress Of Ethnic Religions - W.C.E.R.), το οποίο διεξήχθη στην Αθήνα στις 4, 5 και 6 Ιουνίου με προσκεκλημένους 41 ξένους συνέδρους, εκπροσώπους Εθνικών Θρησκειών από 15 διαφορετικές χώρες.

Στο πέρας του Συνεδρίου, εξεδόθησαν 7 εν συνόλω ψηφίσματα που αφορούσαν:

1. Έκκληση προς τον Ο.Η.Ε. και τις κυβερνήσεις των κρατών του πλανήτη για τερματισμό του συστηματικού μονοθεϊστικού προσηλυτισμού στον Τρίτο Κόσμο και για υποστήριξη των τοπικών Εθνικών και Αυτοχθόνων Παραδόσεων και Θρησκειών.

2. Εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως Ιρλανδό πρωθυπουργό κ. Μπέρτυ Άχερν για να μην υπάρξει ούτε καν η ελάχιστη αναφορά στο υπό διαμόρφωση Ευρωπαϊκό Σύνταγμα περί των τάχα «χριστιανικών ριζών» του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

3. Πρόταση και κατάθεση σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση ειδικού νόμου που να αφορά την αναγνώριση και προστασία όλων των Αυτοχθόνων και Εθνικών Κουλτουρών και Θρησκειών της Ευρώπης.

4. Έκκληση προς στην Ελληνική κυβέρνηση για έγκριση ειδικού νόμου προστασίας και διευκολύνσεως της Εθνικής Ελληνικής Παραδόσεως και Θρησκείας.

5. Συγχαρητήρια προς τον νέο Σιχ πρωθυπουργό της Bharat (Ινδίας).

6. Έκκληση προς την Λεττονική κυβέρνηση για αναγνώριση και εξίσωση της Εθνικής Λεττονικής Παραδόσεως και Θρησκείας με τις εκεί 5 ήδη θεωρούμενες ως «επίσημες» μονοθεϊστικές Θρησκείες και δόγματα.

7. Έκκληση προς την Λιθουανική κυβέρνηση να χαρακτηρισθεί επίσης και ως «Παραδοσιακή» η ήδη αναγνωρισμένη από το έτος 2002 με ειδικό νόμο Εθνική Λιθουανική Θρησκεία.

Τα επόμενα (8ο και 9ο) Συνέδρια του World Congress Of Ethnic Religions - W.C.E.R., ορίσθηκαν να διεξαχθούν τον Ιούνιο του 2005 στο Βέλγιο και τον Φεβρουάριο του 2006 στην Ινδία.

Τέλος, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (Υ.Σ.Ε.Ε.), υπερήφανο που κατόρθωσε όχι απλώς να οργανώσει αλλά και επίσης να καλύψει εξ ιδίων τα έξοδα αυτού του καθ' όλα επιτυχημένου Συνεδρίου, θέλει δημοσίως να ευχαριστήσει τους

Ελληνική Αστυνομία
Β΄Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

για την άψογη συνεργασία τους, που συνετέλεσε κατά πολύ στην μεγάλη επιτυχία αυτού του πολύ σημαντικού διεθνούς Συνεδρίου.

Όλοι ανεξαιρέτως οι ξένοι σύνεδροι απόλαυσαν την τέλεια οργάνωση όλων των φάσεων του μεγάλου αυτού πολιτιστικού γεγονότος, την ασφάλεια και πάνω από όλα την πατροπαράδοτη Ελληνική φιλοξενία και επέστρεψαν στις πατρίδες τους με τις καλύτερες εντυπώσεις για την Ελλάδα και τους σύγχρονους Έλληνες.