Δελτίο Τύπου 182 / 24. 3. 2006

Προς τα Μ.Μ.Ε.

Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων σχετικά με το ότι εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών η «ίδρυση Σωματείου, τα μέλη του οποίου δηλώνουν δωδεκαθεϊστές» (εφημ, «Καθημερινή», 24.3.2006), καθώς και με το ότι η εν λόγω έγκριση παραδόξως εμφανίσθηκε από δημοσιογράφο της πιο πάνω εφημερίδας ως... «αναγνώριση» (sic) της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών δηλώνει τα εξής:

1. Ουδεμία έμμεση ή άμεση σχέση έχουμε με το εν λόγω Σωματείο, η έγκριση του καταστατικού του οποίου δεν σημαίνει τίποτε περισσότερο από την έγκριση ενός καταστατικού ενός Σωματείου. Η δυσανάλογα μεγάλη δημοσιότητα που ήδη δίνεται σε αυτήν, καθώς και τα πρώτα ονόματα μελών του Σωματείου που μας έγιναν σήμερα γνωστά (που κυμαίνονται από εντελώς άγνωστούς μας ανθρώπους έως άτομα που κατά το παρελθόν είχαν εκδηλώσει αντιπαλότητα προς εμάς), δημιουργεί πάντως πολλά ερωτηματικά για την όλη υπόθεση, την ώρα που όλοι περιμένουν την εκ μέρους του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών προανακοινωθείσα κατάθεση Υπομνήματος προς την Ελληνική Πολιτεία για την διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν τους Έλληνες Εθνικούς.

2. Όπως κατ' επανάληψη έχουμε δηλώσει, κατ' εμάς, δεν υπάρχει καν ζήτημα αναγνωρίσεως ή όχι της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας από κάποια σύγχρονη μερική κρατική αρχή μετά από έμμεσο ή άμεσο αίτημά μας, λες και πρόκειται για κάποια μικροαίρεση του «Μονοθεϊσμού», αφού η Πολυθεϊστική, Πατρογονική και Εθνική μας Θρησκεία είναι αυτοδικαίως νόμιμη ως αυτόχθων, ιθαγενής, εθνική και ιστορικά πασίγνωστη και αρχαιότερη κάθε άλλης, συμπεριλαμβανομένης και της νυν κρατούσης. Εκτός του ότι η ελευθερία της άσκησής της εξασφαλίζεται πλήρως από το άρθρο 18 του νόμου 2462 / 97, εμείς δεχόμαστε δίχως να το θέτουμε στην ελάχιστη έστω διαπραγμάτευση, ότι η Ελληνική Εθνική Θρησκεία αποτελεί την μόνη φυσική Θρησκεία του Ελληνικού Έθνους, της οποίας η δημόσια και κοινωνική αναγνώριση μετά από 16 αιώνες απαγόρευσής της από τους νόμους των ανθελλήνων αυτοκρατόρων της Νέας Ρώμης δεν είναι ζήτημα «νομικής» έγκρισης κάποιας μερικής αρχής, αλλά de facto αποδοχής της από τη νεο-Ελληνική κοινωνία στο μέτρο που ασκείται από ευυπόληπτους και νομιμόφρονες πολίτες. Μία πιο επίσημη δημόσια και κοινωνική αναγνώριση της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας οφείλει να γίνει μόνον με ειδικό νόμο που θα ψηφίσει πανηγυρικά το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως έγινε στην περίπτωση της αναγνώρισης των Εθνικών Θρησκειών στην Ισλανδία και την Λιθουανία, και κάτι τέτοιο θα προταθεί άλλωστε στο υπό κατάθεση Υπόμνημά μας.

Εντός των επομένων μηνών, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών θα καταθέσει το επίσημο Υπόμνημά του προς την Ελληνική Πολιτεία για την διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν τους Έλληνες Εθνικούς. Αυτονόητο είναι ότι όλα τα Ελληνικά ΜΜΕ θα ενημερωθούν εγκαίρως για την κατάθεση, ώστε να μπορούν να παραστούν στην συνέντευξη Τύπου που θα προηγηθεί.