Ανακοίνωση 202/6.7.2008

Το Σάββατο 5 Ιουλίου 2008 έλαβε χώρα έκτακτη συνέλευση των καταστατικών μελών του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών (ΥΣΕΕ) με αφορμή την από 25 Ιουνίου 2008 επιστολή του ιδρυτή και έως σήμερα Γραμματέα Βλ. Ρασσιά προς τα υπόλοιπα μέλη, με την οποία ανακοίνωνε την απόφασή του να αποχωρήσει από την συλλογική δράση. Η συνέλευση κατόρθωσε τελικά μετά από πολύωρες συζητήσεις να αποσοβήσει την απώλεια του πιο πάνω σημαντικότατου στελέχους, ενώ επίσης, κατόπιν μιας σειράς δεδομένων και γεγονότων που έγιναν γνωστά και συζητήθηκαν διεξοδικότατα, αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΩΣ τα ακόλουθα, με σκοπό την περαιτέρω ισχυροποίηση της συνοχής του φορέα μας, και κατά προέκταση της αγωνιστικότητάς του:

Ιδρύεται 3μελές όργανο πειθαρχικού ελέγχου, με δικαίωμα έως και διαγραφής αρωγών μελών κατόπιν επώνυμης γραπτής καταγγελίας.

Αναστέλλεται προσωρινώς η ισχύς των πρακτικών ίδρυσης και λειτουργίας των τριών «Αρμοστειών» και της εσωτερικής ομάδος «Δελφύς», με σκοπό τον εξαρχής σχεδιασμό του τρόπου λειτουργίας τους.

Αναβάλλεται προσωρινώς η προγραμματισμένη σύνταξη του πρακτικού επίσημης ίδρυσης και λειτουργίας τής εσωτερικής ομάδος «Νεολαία ΥΣΕΕ - Ακάματον Πυρ».

Ζητείται με επίσημες επιστολές προς όλα τα συνδεόμενα με το ΥΣΕΕ νομικά πρόσωπα να επιβεβαιώσουν / επαληθεύσουν την με αυτό σύνδεσή τους.

Τίθενται υπό ριζική επανεξέταση οι λίγες και επιλεγμένες σχέσεις του ΥΣΕΕ με φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ασαφούς σε επίπεδο ιδεολογίας και προθέσεων «χώρου» των γενικώς ειπείν «αρχαιολατρών».