Α.Π. 245/2.12.2011

Προς τον υπουργό Οικονομικών
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Καραγιώργη Σερβίας 10,
ΤΚ 105 62, Αθήνα

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2011

Kύριε υπουργέ,

Όπως είναι γνωστό στις πολιτικές και πολιτειακές αρχές του τόπου μας από τον Μάϊο του 2006 (οπότε και κατετέθη προς αυτές το από 7.5.2006 Υπόμνημά μας αναφορικά με την ανάγκη «για χορήγηση νομικής προσωπικότητας στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία, για την προστασία αυτής ως τμήμα της Ελληνικής Εθνικής Κληρονομιάς και για την θεσμική καθιέρωση της ισονομίας, ισοπολιτείας και ισηγορίας της») η Ελληνική Εθνική Θρησκεία εξακολουθεί να υφίσταται αρνητική διάκριση, αφού δεν έχει ικανοποιηθεί το πρωταρχικό της αίτημα να παρασχεθεί από την ελληνική νομοθεσία η κατάλληλη νομική προσωπικότητα ιδιωτικού δικαίου για Θρησκείες («Θρησκευτική Ένωση») πέραν της μορφής Ν.Π.Δ.Δ. που καλώς ή κακώς καλύπτει έως σήμερα τις τρεις «βυζαντινές» εκείνες που αναγνωρίζονται, και μόνον αυτές, από το Νεοελληνικό Κράτος.

Στερούμενη νομικής προσωπικότητας ακόμα και μετά από 30 χρόνια δημόσιας και ανοικτής παρουσίας της σε επίπεδο ατομικό και συλλογικό, η Ελληνική Εθνική Θρησκεία, λειτουργεί εξ ανάγκης με την νομική προσωπικότητα Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας, ενώ δεν απολαμβάνει κανενός απολύτως ευεργετικού καθεστώτος φοροαπαλλαγών, ενισχύσεων κ.λπ. ανάλογου εκείνων που απολαμβάνουν οι τρεις «βυζαντινές» Θρησκείες που αναγνωρίζονται, και μόνον αυτές, από το Νεοελληνικό Κράτος αποτελώντας μάλιστα Ν.Π.Δ.Δ.

Η διακριτική και μειωτική μεταχείριση της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας από το Νεοελληνικό Κράτος σε σύγκριση με τις «αναγνωρισμένες» εκείνες, αποκορυφώθηκε δυστυχώς πρόσφατα με απαίτηση του Υπουργείου σας να καταβάλουν οι τρεις (3) Αστικές μη κερδοσκοπικές Εταιρείες μας («Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών», «Ιεροπρακτικός Θίασος Δελφύς - ΥΣΕΕ» και «Πανδερκής Ήλιος») που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες (διοικητικές, λατρευτικές και μορφωτικές) της λειτουργίας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας ένα. «τέλος επιτηδεύματος» (λες και πρόκειται για επιτηδευματίες!) που από τον επόμενο χρόνο μάλιστα θα αυξηθεί σε υψηλότατο επίπεδο, που αθροιστικά καταλήγει να απαιτεί από την Ελληνική Εθνική Θρησκεία να πληρώνει 1.500 ευρώ ετησίως για το. δικαίωμα απλώς να υπάρχει!

Επειδή η πολιτική ανυπακοή είναι έξω από το φάσμα επιλογών μιάς Θρησκείας, και μάλιστα εθνικής, αποφασίσαμε να πληρώσουμε για εφέτος το ποσό των 900 (3 Χ 300) ευρώ που οι ανά φορέα μας Δ.Ο.Υ. ήδη ζήτησαν να καταβάλουμε, όμως αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί και του χρόνου, με αυξημένη μάλιστα απαίτηση σε 1.500 ευρώ (3 Χ 500) αφού ουσιαστικά εξοντώνει οικονομικά αλλά και φυσικά την Ελληνική Εθνική Θρησκεία που μόλις μετά βίας καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα (όπως φαίνεται από τις ανά έτος φορολογικές δηλώσεις μας και οι 3 Αστικές μη κερδοσκοπικές Εταιρείες μας κλείνουν το κάθε οικονομικό έτος με μικροζημιές που καλύπτονται από τις τσέπες των μελών τους).

Επειδή θεωρούμε ότι στην γενικότερη λογική τής σχετικής σας απόφασης περί επιβολής «τέλους επιτηδεύματος», στην οποία παραδόξως συμπεριλάβατε και τις μη κερδοσκοπικές νομικές οντότητες, πιθανώς αγνοούσατε ότι αυτή θα έπληττε και τις λεγόμενες «μη αναγνωρισμένες» Θρησκείες, που παραμένουν τέτοιες αποκλειστικά και μόνο λόγω της δειλίας του Έλληνα Νομοθέτη απέναντι στις θελήσεις της πανίσχυρης Ορθόδοξης Εκκλησίας, παρακαλούμε να επανεξετάσετε άμεσα το θέμα και να αποσαφηνίσετε ότι, τουλάχιστον εφεξής, οι Αστικές μη κερδοσκοπικές Εταιρείες θρησκευτικού ή φιλοσοφικού χαρακτήρα (πράγμα που εύκολα αποδεικνύεται από την περιγραφή του σκοπού στο καταστατικό τους) δεν οφείλουν να καταβάλλουν «τέλος επιτηδεύματος».

Μετά τιμής

Γραμματεία