Ανακοίνωση 309/31.12."2015"

Αν και καμιά έκπληξη δεν προκαλεί η συνεχιζόμενη και προκλητική σύμπλευση της ορθόδοξης εκκλησίας με το ελληνικό κράτος και καμιά κυβερνητική πολιτική μέχρι σήμερα δεν έχει τολμήσει να προβεί στην επιτακτική κι αυτονόητη ανάγκη διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας, εντούτοις αναμέναμε από την σημερινή κυβέρνηση να το κάνει πράξη μιας και αναφέρεται ρητά στο κυβερνητικό της πρόγραμμα. Αντί αυτού, αντί μιας ξεκάθαρης απόστασης από τον θρησκευτικό δογματισμό που έχει μολύνει ανθρώπινες συνειδήσεις και έχει καταστεί τροχοπέδη στην πρόοδο της χώρας, καθημερινά αποδεικνύεται ότι το πραγματικό «αφεντικό» του τόπου μας δεν βρίσκεται μέσα στα υπουργεία και τα κυβερνητικά έδρανα αλλά στις κατά τόπους ορθόδοξες μητροπόλεις και μοναστήρια.

Με φρίκη (και όχι έκπληξη) διαβάσαμε οδηγία του Υπουργείου «παιδείας» μέσω επίσημου εγγράφου που εστάλη στις κατά τόπου διευθύνσεις της επικράτειας, η οποία καλεί τους εκπαιδευτικούς της Βορείου Ελλάδος να παραστούν στο «56ο Παιδαγωγικό Συνέδριο Μεγάλου Βασιλείου στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Σύγχρονες Αθεϊστικές Προκλήσεις» ενώ παρόμοιο συνέδριο με την ίδια θεματολογία και διαδικασία «προσκλήσεων» πραγματοποιήθηκε μέσα στον Δεκέμβρη και στην Αθήνα. Το Υπουργείο «παιδείας», ο νόμιμος εκπρόσωπος και μεταλαμπαδευτής (υποτίθεται) της γνώσης και της προόδου, καλεί στους εκπαιδευτικούς της χώρας να συμμετάσχουν σε σκοταδιστικά και μισαλλόδοξα συνέδρια τα οποία διοργανώνουν ορθόδοξες θρησκευτικές οργανώσεις. Αν και είναι γνωστή η διαχρονική υποταγή της πολιτείας στην ορθόδοξη εκκλησία, εντούτοις, ποτέ δεν περιμέναμε τόσο ξεδιάντροπα ένα υποτιθέμενο σύγχρονο κράτος να εκτελεί εντολές που δίδονται μόνον σε θεοκρατικά καθεστώτα και μάλιστα μέσω ενός Υπουργείου που (υποτίθεται) υπηρετεί και προωθεί την γνώση.

Διαβάζουμε από τις περιλήψεις του προγράμματος των εισηγήσεων του συνεδρίου:

«Ἡ πρώτη ἑνότητα περιλαμβάνει τίς προκλήσεις ἀπό τήν προέλευση τῆς ζωῆς, τή θεωρία τῆς ἐξέλιξης καί τήν ἀμφισβήτηση τῆς ἱστορικότητας τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας. Οἱ προκλήσεις αὐτές δέν ἀμφισβητοῦν ἄμεσα τόν Θεό. Ἁπλά Τόν ἀγνοοῦν ἤ Τον θέτουν στό περιθώριο, καί ἡ ἐπιστήμη ἀναλαμβάνει νά παίξει τό ρόλο τοῦ Θεοῦ».

«Ἡ βιβλική περιγραφή τῆς Δημιουργίας συγκρίνεται μέ τά σύγχρονα ἐπιστημονικά δεδομένα και διαπιστώνεται ὅτι οὐδεμία οὐσιαστική διαφορά ὑπάρχει.Ἡ «ἡμέρα ἡ μία» της βιβλικῆς περιγραφῆς εἶναι ἀπολύτως συμβατή μέ τά δεδομένα τῆςπεριόδου πού καλύπτει τά πρῶτα 9 δίς χρόνια του Σύμπαντος».

«Ὁ χαρακτηρισμός «ἀθεϊσμός» εἶναι μέν σύγχρονος ἀλλά ἔχει τήν ἴδια ἡλικία μέ τον μεταπτωτικό σκεπτόμενο ἄνθρωπο.Πρωτοεμφανίζεται ὡς ἑωσφορισμός καί εἰσέρχεται στήν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου ὡςἀμφισβήτηση τοῦ Θεοῦ, εἰδωλολατρία, πολυθεϊσμός, ἀθεΐα, ἀγνωστικισμός, πανθεϊσμός,δεϊσμός καί ἀθεϊσμό…. ἐμφανίζεται μέ τή μορφή «σχολῶν» φιλοσοφικοῦ ἤ κοινωνικοπολιτικοῦ χαρακτήρα.

«Ἀθεϊστικές προκλήσεις ἀπό τήν ἐπιστήμη ἤ ὀρθότερα ἀπό τούς ἐπιστήμονες ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν. Ὁ χῶρος τῆς βιολογίας, τῆς βιοτεχνολογίας καί τῆς γενετικῆς ἦταν καί ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἕνας προνομιακός χῶρος ἀνάδειξης τέτοιων προκλήσεων Ἡ εἰσήγηση αὐτή προσπαθεῖ νά παρουσιάσει, κατά τό δυνατόν ἀναλυτικά, τίς προκλήσειςαὐτές καί ταυτόχρονα νά παρουσιάσει καί τόν σύγχρονο ἐπιστημονικό ἀντίλογό τους. Οἱ προκλήσεις στόν χῶρο τῆς Βιολογίας εἶναι πολλές καί ποικίλες..»

Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος υπήρχε η υπόνοια σκοταδισμού και υποβάθμιση της ποιότητας της Παιδείας σε τέτοιο επίπεδο, θα είχε γίνει κοινωνική επανάσταση. Εδώ, το ίδιο το κράτος προκλητικά καλεί τον εκπαιδευτικό κόσμο να αμφισβητήσει την επιστημονική του κατάρτιση και ιδιότητα. Τον καλεί όπως βλέπουμε να αμφισβητήσει την επιστήμη της Βιολογίας και της Κοσμολογίας, θεωρώντας γενικά την επιστήμη εμπόδιο στην ορθόδοξη πίστη προσπαθώντας παράλληλα να μας πείσει ότι ο Αδάμ και η Εύα αποτελούν ιστορική πραγματικότητα.
Το θράσος τους φτάνει στο σημείο να θεωρούν ότι το υπόδειγμα κατάλληλου εκπαιδευτικού είναι μόνον αυτό του ορθόδοξου εκπαιδευτικού σύμφωνα με περίληψη σε μια από τις ομιλίες του συνεδρίου η οποία λέει:

«Παρά τό ὅτι τό σχολεῖο καί τό ἀναλυτικό πρόγραμμα (α.π.) δέν εὐνοοῦν τήν πίστη, ὁ συνειδητός χριστιανός ἐκπαιδευτικός ἔχει δυνατότητες θετικῆς ἐπίδρασης. Στούς μαθητές,γιατί ἐκεῖνος ἐφαρμόζει τό α.π. μέ περιθώρια μετάδοσης μηνυμάτων πίστης καί θετικοῦ προβληματισμοῦ».  

Αυτά είναι τα ελάχιστα για να κατανοήσει επιτέλους ο κόσμος, ότι, η κρίση στην χώρα μας είναι πρωτίστως πολιτισμική. Σε μια χώρα που προκλητικά επιμένει να συντηρεί τον σκοταδισμό, την οπισθοδρόμηση και την δεισιδαιμονία, αποσκοπώντας στην διαιώνιση της δουλοπρέπειας και την αποδήμηση κάθε λογικής σκέψης.