Ανακοίνωση 329/10.4."2017"

Εν μέσω μιας παράλογης και πολυετούς δικαστικής οδύσσειας προκειμένου να αποκτήσει το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών νομικό πρόσωπο καθαρά θρησκευτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον νόμο 4301/2014, μία οδύσσεια που προβλέπουμε να τελειώσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εμείς σήμερα ανακοινώνουμε με χαρά και συγκίνηση μία σημαντική μας νίκη: την χορήγηση από τις αρμόδιες αρχές αδείας για ίδρυση και λειτουργία λατρευτικού χώρου της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας στην Αθήνα.

Δύο σχεδόν αιώνες από την ίδρυσή του, το Νεοελληνικό κράτος αναγνώρισε για πρώτη φορά ως γνωστή την Ελληνική Εθνική Θρησκεία, και κατ' επέκτασιν το συλλογικό θρησκευτικό δικαίωμα των πολλών συμπολιτών μας που την ακολουθούν. Έπειτα από πολλούς αιώνες συστηματικού διωγμού από ξένους κατακτητές, η Θρησκεία μας, που διατήρησε αδιάσπαστη την συνέχειά της από τις αρχές του μεσαίωνα μέχρι και σήμερα, μέσα από οικογένειες και εθνικές συλλογικότητες στην Ελλάδα και την Ιταλία, διαθέτει πλέον στην Αθήνα τον πρώτο νόμιμο λατρευτικό της χώρο και ήδη δρομολογεί την τέλεση γάμων για τα εγγεγραμμένα μέλη της με πλήρη νομική ισχύ.

Το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών θα συνεχίσει βεβαίως με αμείωτη ένταση την υπερεικοσαετή του παρέμβαση στα δημόσια πράγματα

-για την κατεύθυνση της νεοελληνικής κοινωνίας προς το εθνικό μας αξιακό σύστημα της Αρετής, της υπευθυνότητας του ελεύθερου ανθρώπου και, βεβαίως, του Ανθρωπισμού.

-για την υπεράσπιση των σεβασμάτων μας από κάθε μορφής προσβολή, ιδιοποίηση και γελοιοποίηση, και

-για την όχι μόνον στενά νομική, αλλά και θεσμική αναγνώριση τής ιστορικά συνεχούς και παραδεδομένης Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, με ειδικό νόμο, ως ζώσα μορφή της εθνικής μας κληρονομιάς, ισόποσα προστατευόμενη όπως και τα υλικά μνημεία του αρχαίου μας πολιτισμού.

Τιμούμε τις αρμόδιες αρχές που ικανοποίησαν το δίκαιο αίτημα τής Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας για απόκτηση του πρώτου νόμιμου λατρευτικού της χώρου εντός της ελληνικής επικράτειας, αλλά ταυτόχρονα θλιβόμαστε για άλλες πλευρές του κράτους που προσπαθούν να αποτρέψουν την χορήγηση νομικού προσώπου θρησκευτικού χαρακτήρα στον επίσημο φορέα της. Όμως αυτό αποτελεί πρόβλημα του Νεοελληνικού κράτους, όχι δικό μας. Και μάλιστα πρόβλημα που θα γίνεται ολοένα και σοβαρότερο και επικινδυνότερο γι' αυτό το ίδιο, όσο αυτό το κράτος δεν βγάζει την εξευτελιστική λαιμαριά που το σέρνει πίσω από την ορθόδοξη θεοκρατία και όσο μένει μακριά από τις προδιαγραφές των σύγχρονων και ανεξίθρησκων κρατών.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από βάθους καρδίας όλους τους Συνέλληνες που με ενθουσιασμό και υπερηφάνεια συσπειρώνονται γύρω από το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι την τελική δικαίωση ημών αλλά και των ψυχών των προγόνων μας. Μέχρι την πλήρη παλινόρθωση του εθνικού Ελληνισμού στον τόπο που γεννήθηκε. Παλινόρθωση σε όλο το μεγαλείο του, στην Ελληνική πατρίδα.

Τιμή και μνήμη για Θεούς και Προγόνους.

In the middle of an irrational legal odyssey that has been dragging for years, in order for the Supreme Council of Ethnic Hellenes to gain the status of a religious organization according with law 4301/2014 of Greece, an odyssey that we foresee to end up in the European Court of Human Rights, we are happy to announce a significant victory: the granting of a permit for the establishment of a place of worship of the Hellenic Ethnic Religion in Athens.

Almost two centuries after its establishment the Greek state recognized for the first time the Hellenic Ethnic Religion as a known religion, and by extension the collective religious rights of the many Greek citizens who are its adherents. After centuries of systematic persecution from foreign conquerors, our religion, which has continued uninterrupted since the beginning of the middle ages within families and ethnic organizations in Greece and Italy, it now has its very own legal house of worship. Having achieved this, we are now able to conduct legally recognized weddings for our members.

The Supreme Council of Ethnic Hellenes will continue its advocacy as it has for over twenty years : -to steer Greek society towards the Hellenic Ethnic value system of Arete, civic responsibility and of course humanism.

-to defend our religion from any form of attacks, appropriation, and ridicule.
-to achieve not only a narrow legal recognition but more importantly the institutional acceptance of the Hellenic Ethnic Religion under a special law that will recognize it as the living form of our national tradition, equally protected as the material remains of our ancient civilization.

We honor those state agencies that fulfilled the just demand of the Hellenic Ethnic Religion to obtain a permit for the first legal house of worship in Greece, but at the same time we are saddened by the refusal and objections of the Greek judicial system that refuses to give legal status to the organization that represents it. This though is solely a problem of the Greek State, a problem that is getting more serious and dangerous as long as it remains entangled with the Orthodox theocracy and at odds with what should be a modern secular state.

We would like to thank all our fellow Hellenes who, with excitement and pride joined the ranks of the Supreme Council of Ethnic Hellenes. We will continue the struggle until the final justification, ours as well as that of the souls of our ancestors. We will continue until the full restitution of Ethnic Hellenism has been achieved in the land where it was born; restituted in all its glory in the Hellenic fatherland.

Honor and memory to Gods and Ancestors.

Ο ημεδαπός ρωμέϊκος Τύπος, έντυπος και ηλεκτρονικός, άριστα συντεταγμένος υπό κοινές εντολές, έπνιξε βεβαίως την είδηση της επίσημης αδειοδότησης Ναού της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας. Μοναδική, όσο και σε ακραίο βαθμό γελοία, ήταν η περίπτωση της εφημερίδας Kontra News, στην οποία κάποιος Σ. Σουρμελίδης θεώρησε ευφυές το να καταφύγει στον καγχασμό, με τίτλο μάλιστα "Ε ρε γλέντια..."