Ανακοίνωση 344/10.01."2018"

Σε απάντηση ερωτημάτων μελών μας που ενδιαφέρονται για τέλεση αποκλειστικώς θρησκευτικού γάμου, έπειτα από επαφή με τις αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Εθνική Θρησκεία ανακοινώνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους Έλληνες Εθνικούς, πως εφεξής μπορούν να πραγματοποιήσουν τον θρησκευτικό τους γάμο με πλήρη νομική ισχύ.

H μόνη προϋπόθεση γι' αυτό είναι το ζεύγος να ακολουθεί την Ελληνική Εθνική Θρησκεία και να το έχει ήδη δηλώσει στα αρμόδια ληξιαρχεία (βλ. προγενέστερη σχετική ανακοίνωσή μας 339/2.8."2017").

Αυτονόητο είναι πως έως τουλάχιστον την απόκτηση του θρησκευτικού νομικού προσώπου από το ΥΣΕΕ, για να έχει νομική ισχύ η γαμήλια τελετή, αυτή οφείλει να πραγματοποιηθεί στον αδειοδοτημένο από την Πολιτεία λατρευτικό χώρο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας (Αριστοτέλους 36, 1ος όροφος).