Επιστολή 395/ 24.03."2021"

Προς αξιότιμη
Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας
κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου

Αξιότιμη κ. Πρόεδρε

Με αφορμή την πρόσφατη συμμετοχή σας στον εορτασμό της λεγομένης «Κυριακής της Ορθοδοξίας», κατά την διάρκεια του οποίου προέβητε δημοσίως σε ομολογία πίστεως, αναγιγνώσκοντας το «σύμβολο πίστεως» του δόγματος, του οποίου τυγχάνετε πιστή, θεωρούμε καλό να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:

Πριν από έναν χρόνο περίπου στις 20/3/«2020» σας αποστείλαμε συγχαρητήριο επιστολή, όπως ακριβώς είχαμε αποστείλει παλαιότερα και στους προκατόχους σας, επί τη αναλήψει των καθηκόντων τους. Ως είθισται, όλοι οι προκάτοχοί σας, μας απαντούσαν αμέσως. Από εσάς δεν λάβαμε απάντηση, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Έτσι, το αποδώσαμε σε προβλήματα δυσλειτουργίας λόγω της πανδημίας και επανήλθαμε με την συστημένη επιστολή στις 11/6/«2020».

Όμως μέχρι σήμερα 24/3/«2021» δεν έχουμε λάβει την απαντητική επιστολή σας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μη απάντησή σας στην συγχαρητήρια επιστολή μας, είναι τυχαία, οφείλεται σε δυσλειτουργία και δεν αποτελεί συνειδητή επιλογή σας. Είναι προφανές ότι η αγνόηση και η απαξίωση μιας, αναγνωρισμένης από την Ελληνική Πολιτεία, πολυπληθούς θρησκευτικής κοινότητας, όπως αυτή της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, αν πράγματι συμβαίνει, συνιστά συνταγματικό ολίσθημα.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμά σας να θρησκεύεσθε με τον τρόπο τον οποίον επιθυμείτε και επιλέγετε. Όμως είναι αναφαίρετο δικαίωμά μας να ζητούμε από εσάς, να σέβεστε ισότιμα όλες τις θρησκείες, άρα και την Ελληνική Εθνική Θρησκεία, τηρώντας απλώς το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.

Εξακολουθούμε να τιμούμε και να σεβόμαστε τον θεσμό τον οποίο υπηρετείτε.

Αναμένουμε την απάντησή σας Με τιμή

(Ακολουθεί υπογραφή)