Ανακοίνωση 423/ 01.07."2023"

Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εθνικών Θρησκειών (European Congress of Ethnic Religions) ECER 2023, που διεξάγεται στην Ρίγα της Λετονίας από 29/6/2023 έως 2/7/2023, συμμετέχει και το Ύπατο Συμβούλιο Εθνικών Θρησκειών (ΥΣΕΕ) ως φορέας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας (ΕΕΘ).

Ο εκπρόσωπος του ΥΣΕΕ κ. Ιωάννης Μπαντέκας κατέθεσε την υποψηφιότητα του ΥΣΕΕ για την ανάληψη της διοργάνωσης του επόμενου Συνεδρίου ECER στην Αθήνα.

Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορούμε τα μέλη μας ότι η πρόταση του ΥΣΕΕ υπερψηφίστηκε και έτσι το επόμενο Συνέδριο θα διοργανωθεί από το ΥΣΕΕ και διεξαχθεί στην Αθήνα το 2025 ή το 2026.

Επίσης με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε ότι ο κ. Ιωάννης Μπαντέκας καταστατικό μέλος του ΥΣΕΕ, κατέθεσε την υποψηφιότητά του και εξελέγη μέλος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο (Board of Directors) του ECER, στις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 30-6-2023.

Είναι προφανές ότι η θετική έκβαση και των δύο ψηφοφοριών, αποτελεί μεγάλη τιμή προς το ΥΣΕΕ και την ΕΕΘ από τους εκπροσώπους των Εθνικών Θρησκειών της Ευρώπης, καθώς ενισχύει περαιτέρω την εξωστρέφεια του φορέα αλλά και της θρησκείας.

Το ΥΣΕΕ έχοντας ήδη την θετική εμπειρία από την διοργάνωση του συνεδρίου ECER 2004 στην Αθήνα, θα αρχίσει την προετοιμασία από τώρα, ώστε η διοργάνωση του επόμενου συνεδρίου ECER στην Αθήνα να είναι άψογη.