Ανακοίνωση 430/ 06.02.«2024»

 Με αφορμή περιστατικό που έλαβε χώρα κατά την τελετή ορκωμοσίας νεοσυλλέκτου που είναι μέλος μας, σε Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, κατά το οποίο δεν τηρήθηκαν από τον διοικητή του Κέντρου τα όσα προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διατάξεις, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών, ο φορέας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαο Δένδια.

Η παραλαβή της επιστολής από το υπουργείο Εθνικής Αμύνης επιβεβαιώθηκε αρμοδίως την 17.12.«2023» και ενώ παρήλθε εύλογο χρονικό διάστημα από τότε, παραμένει αναπάντητη.

Έτσι δημοσιοποιούμε σήμερα την επιστολή, προσδοκώντας, όπως ακριβώς αρμόζει σε μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή και δημοκρατική χώρα, την απάντηση του Υπουργείου.

Προς: Αξιότιμο Υπουργό Εθνικής Αμύνης κ. Νικόλαο Δένδια
Κοινοποίηση: Αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Θέμα: Ορκωμοσία νεοσυλλέκτων στρατιωτών οι οποίοι ακολουθούν την Ελληνική Εθνική Θρησκεία

Σχετικά: 1) ΑΔΑ:Ω76Α4653ΠΣ-94Ξ
2) Νόμος 4301/2014
3) Πάγια Διαταγή 9-13/2007

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Με την υπουργική απόφαση του 2017 (Σχετικό 1) χορηγήθηκε στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ευκτηρίου οίκου και με τον τρόπο αυτό κατέστη «γνωστή» θρησκεία, σύμφωνα με τον νόμο. Ήδη στον ναό της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, έχουν πραγματοποιηθεί πολλοί, νομικά έγκυροι, γάμοι, ενώ πολλά μέλη της θρησκευτικής μας κοινότητας έχουν προχωρήσει σε νόμιμη αλλαγή του θρησκεύματός τους στα ληξιαρχεία της χώρας.

Σύμφωνα με τον νόμο 4301/2014 (Σχετικό 2) η Ελληνική Εθνική Θρησκεία, τεκμαίρεται ως «γνωστή», καθώς στο Άρθρο 17 περί του «Τεκμηρίου γνωστής θρησκείας», αναφέρεται ρητώς ότι: «Τεκμαίρεται ως γνωστή θρησκεία κάθε θρησκεία και δόγμα που για την άσκηση της δημόσιας λατρείας της, τελεί σε ισχύ σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού ή ευκτήριου οίκου της».

Πριν από τις ορκωμοσίες νεοσυλλέκτων της 24/11/2023, υπεβλήθη εγκαίρως αίτημα προς τον διοικητή ενός στρατοπέδου, από νεοσύλλεκτο που είναι μέλος μας, προκειμένου να ορκισθεί ως αλλόθρησκος, παρουσία του εξουσιοδοτημένου θρησκευτικού λειτουργού της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από την Πάγια Διαταγή (Σχετικό 3).

Προκειμένου να τελεσθεί η ορκωμοσία του μέλους μας, παρουσία του θρησκευτικού λειτουργού μας, ο διοικητής ζήτησε από τον θρησκευτικό μας λειτουργό, να του αποσταλεί έγγραφο στο οποίο να φαίνεται ότι η Θρησκεία μας είναι αναγνωρισμένη, το οποίο και του απεστάλη (Σχετικό 1).

Πιθανώς λόγω άγνοιας των διατάξεων του νόμου 4301/2014, ο διοικητής απέρριψε το αίτημα του νεοσύλλεκτου και έτσι η ορκωμοσία έγινε σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται (Σχετικό 3), αλλά χωρίς την παρουσία θρησκευτικού λειτουργού της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας.

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Είναι σαφές ότι η απόφαση του διοικητή για την μη συμμετοχή του θρησκευτικού μας λειτουργού στην ορκωμοσία του νεοσυλλέκτου, παραβιάζει το Σύνταγμα, τους σχετικούς νόμους και τις διατάξεις και συνιστά διάκριση λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Για να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά στο μέλλον, τα οποία σαφώς και δεν αρμόζουν σε μία σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή χώρα, σας παρακαλούμε να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να λάβουν γνώση υπηρεσιακώς, όλοι οι εμπλεκόμενοι διοικητές σχηματισμών, κέντρων κατάταξης και μονάδων, ότι η Ελληνική Εθνική Θρησκεία, δηλαδή η θρησκεία των αβάπτιστων προγόνων μας, κατατάσσεται ανάμεσα στις «γνωστές» θρησκείες και ότι είναι απαράδεκτο να υφίστανται τα μέλη της, διακρίσεις λόγω των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.

Με τιμή

(υπογραφή)