Το Σάββατο 19 Μαρτίου εορτάστηκαν με μεγαλοπρέπεια στον Ναό της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας τα Ασκληπιεία και η Εαρινή Ισημερία.

«Η Εαρινή Ισημερία σηματοδοτεί την έναρξη της Άνοιξης, η μέρα αρχίζει να γίνεται μεγαλύτερη από την νύχτα σε χρονική διάρκεια, πράγμα σημαντικό για την ψυχική ανάταση.
Στο επίπεδο του εκδηλωμένου Είναι, στον κόσμο των μορφών και του χρόνου δηλαδή, με την αύξηση της διάρκειας του φωτός το οποίο υπερισχύει εκείνου της νύκτας, η φύση και τα ζώα ξυπνούν από τον χειμερινό τους λείθαργο και καλούνται να επιτελέσουν τον ρόλο τους μέσα στο φαινόμενο που ονομάζουμε «ζωή».
Από την Εαρινή Ισημερία έως και το Θερινό Ηλιοστάσιο ενεργεί ο Θεός Ασκληπιός ως Καθάριος, θεραπευτής (Παιάν) και Σωτήρας, τρεις πλευρές του Ηλίου, που μετά την Εαρινή Ισημερία καθαγιάζει και ξεκινά την θριαμβευτική του πορεία που θα κορυφωθεί στο Θερινό Ηλιοστάσιο. Η σταδιακή αυξητική πορεία του φωτός και η δημιουργική επίδρασή του εγγυάται την αναγέννηση, την γονιμότητα και την ευφορία της φύσης με την αύξηση των ανθέων και των καρπών που συνεπάγεται και την ευμάρεια της πόλης. Η ενέργεια του Θεού Ασκληπιού, η αγαθοεργή δράση της αύξησης του φωτός δίνουν στον άνθρωπο που έχει προηγουμένως κατανοήσει το μέτρο και την θέση του μέσα στο σύνολο/την κοινότητα, την δυνατότητα να καταλάβει την αναγκαιότητα της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας, της γενναιοδωρίας και της ανιδιοτελούς βοήθειας προς τον συνάνθρωπο και την κοινότητα.»
Απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίο του ΥΣΕΕ σχετικά με τον Ετήσιο Εορταστικό Κύκλο της ΕΕΘ

Ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες Εθνικούς και σε κάθε ποιοτικό άνθρωπο, πνευματική Ισορροπία, Ψυχική δύναμη και σωματική Υγεία με τον ερχομό της Ανοίξεως.