Σύμφωνα με το επίσημο εορτολόγιο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας το Σάββατο 16 Απριλίου εορτάστηκαν με μεγαλοπρέπεια στον Ναο της Ε.Ε.Θ. τα Χαρίσια - Αφροδίσια και η πραγματική ανάσταση που φέρνει η Θεά Αφροδίτη.
Στα Χαρίσια - Αφροδίσια ενεργεί η ακατάλυτη κοσμική αρχή της Φιλότητος με την φανέρωση («επιφάνεια») της Ανθείας Θεάς. Οι Χάριτες είναι οι θείες πληθύνσεις της Θεάς που κάνουν εμφανή την παρουσία της στον εκδηλωμένο Κόσμο μέσω της τελειώσεως της γήινης Ευμορφίας.
Αυτή την εποχή ο Ήλιος καθίσταται «Γεώργιος» (ο ηλιακός ιππέας λογχίζει τον δράκοντα, σπάζει την σφραγίδα της Γης) ή «Ήλιος των ζώντων», ο οποίος θριαμβεύει μέσω της Ανθείας Θεάς και την καθολική ανάσταση της φύσεως.
Ευχόμαστε σε όλους τους Έλληνες Εθνικούς και σε κάθε ποιοτικό άνθρωπο Πνευματική και Ψυχική Ανάταση και Ευδαιμονία.