ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΠΡΑΞΙΕΣ

  • Κυριακή 10 Ιανουαρίυ, ώρα 19:00
    Ομιλία μέσω διαδικτύου (skype) με θέμα «Θεολογία και Λατρεία του Θεού Διονύσου». Ομιλητής Ευάγγελος Σιβρής