Σλοβενική κρατική τηλερόραση RTV Slovenija

Συνέντευξη του Υ.Σ.Ε.Ε. στο πρόγραμμα της σλοβενικής τηλεόρασης για την Ελληνική Κουλτούρα και θρησκεία (Δεκέμβριος «2007»)