Εφημερίδα «Σαμιακή»

Δημοσίευση της ανακοίνωσης υπ.αριθμ. 208 στην εφημερίδα «Σαμιακή» (15 Σεπτεμβρίου «2008»)
πρωτοσέλιδο, σελίδα 8, σελίδα 13