Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου στο 27ο Μυθολογικό Εργαστήρι κάναμε μαζί με τα παιδιά τον «γύρο του Κόσμου» μαθαίνοντας τα έθιμα διαφόρων εθνικών παραδόσεων για το Χειμερινό Ηλιοστάσιο.
Μέσα από την αφήγηση του μύθου της Κρίσης του Πάριδος, που κλήθηκε να επιλέξει «την καλλίστη» ανάμεσα από τρεις θεές τα παιδιά διδάχθηκαν περί Κόσμου και Ευταξίας.
Μιλήσαμε για το ελληνικό έθιμο της Ειρεσιώνης, καθώς επίσης διδαχθήκαμε και τραγουδήσαμε στα Αρχαία Ελληνικά το ομώνυμο άσμα, το οποίο μελοποίησε η μουσικός Σοφία Σουλιώτη, ειδικά για το Μυθολογικό Εργαστήρι μας.
Τέλος, κατασκευάσαμε στολίδια για το εορταστικό μας δέντρο και κάρτες για να ευχηθούμε στους αγαπημένους μας για το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και τη Γέννηση του Τριεσπέρου Ηρακλέους.

Τα παιδιά και οι συντελεστές του Μυθολογικού Εργαστηρίου σας εύχονται Καλόν Νέον Ενιαυτό!!

Φωτογραφική Κάλυψη: Ηρακλής Πατραμάνης