Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία τέλεσε Ιεροπραξία για καλόν νέο σεληνιακό μήνα την Τετάρτη 16 Αυγούστου, στον αδειοδοτημένο Ναό της στην Αθήνα.
Κατά τον Μεταγειτνιώνα κυριαρχεί η θεά Δήμητρα και καλλιεργούνται οι Αρετές της Καρτερίας και της Σύνεσης.

Eυχόμαστε σε όλους τους ευσεβείς Συνέλληνες υγεία, ευδαιμονία και πνευματική δύναμη.