Με πρωτοβουλία του Οίκου Ελλήνων Εθνικών Θύρσος, Ιερείς της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας και εκπρόσωποι του ΥΣΕΕ συνεόρτασαν με Ιερείς τις Ρωμαϊκής Εθνικής Θρησκείας και εκπροσώπους της Παραδοσιακής Ενώσεως των Πιέτας με μία ισχυρή Ιεροπραξία το Θερινό Ηλιοστάσιο στον Ναό του Θεού Απόλλωνα στην Άρδεα.