Την Ημέρα Ηλίου ("Κυριακή") 18 Ιανουαρίου "2015", το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών εόρτασε τα "Θεογάμια" στο Φιλοσοφικό Αθήναιο Εκατηβόλος, σύμφωνα με τον επίσημο εορταστικό κύκλο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας