Σύμφωνα με το επίσημο εορτολόγιο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών εόρτασε την Ημέρα Ηλίου 19 Απριλίου "2015" τα Χαρίσια - Αφροδίσια, προς τιμήν της Ανθείας Θεάς Αφροδίτης και των Χαρίτων, στους πρόποδες του όρους Πάρνηθα

Τελετές έγιναν και σε άλλα μέρη της ελληνικής επικράτειας

Την Ημέρα Ηλίου ("Κυριακή") 26 Απριλίου "2015", οι Ρόδιοι Εθνικοί-Τελχινίς εόρτασαν σύμφωνα με τον επίσημο εορταστικό κύκλο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας τα «Αφροδίσια - Χαρίσια» προς τιμήν της Θεάς Αφροδίτης, των Χαρίτων και του γεωργίου Ήλιου στον βωμό του Πανός στο Πάρκο Ροδινιού