Επιστολή νο 138 / 19. 3. 2003

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Κύριοι Ευρωβουλευτές,

Αναφορικά με επιστολή που σας έχει σταλεί από τους ελλαδίτες ρασοφόρους, και η οποία σας παροτρύνει να ασκήσετε πιέσεις ώστε το προοίμιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος να αναφέρεται στην... «χριστιανική κληρονομιά» (!) της Ευρώπης, επιτρέψτε μας, στα πλαίσια της στοιχειώδους ισηγορίας και της απλής, εν τέλει, λογικής, να σας γνωρίσουμε ή υπενθυμίσουμε κάποια βασικά ιστορικά δεδομένα:

1. Η Ευρώπη και τα Έθνη της έχουν ρίζες αρχαιότατες, πολύ αρχαιότερες της ελεύσεως του Χριστιανισμού, και καλλιέργησαν έναν ιδιαίτερο Πολιτισμό, πολυθεϊστικό και ομογενή στις κύριες αξίες του (ελευθεροπρέπεια, αξιοπρέπεια, φυσιολατρία), την απαρχή του οποίου οι περισσότερες εθνικές Παραδόσεις ή εθνογονικές αφηγήσεις αποδίδουν σε Ελληνική επίδραση (λ.χ. άφιξη Ελλήνων στην Ιρλανδία, προέλευση των Ρωμαίων από το Παλλάντιον της Αρκαδίας και πέρασμα του Ηρακλέους από το Λάτιο, γέννηση του Κελτού, γενάρχη των Κελτών, από τον Ηρακλέα, διάδοση της γραφής από τον Όγμιο Ηρακλέα, κ.ο.κ.)

2. Ο Χριστιανισμός, ασχέτως αν με κατασφαγές, βασανιστήρια και άλλες εθνοκτόνες κακουργίες, πέτυχε τελικά να επικρατήσει όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε ένα μεγάλο τμήμα της ανθρωπότητας, δεν παύει και ποτέ δεν θα πάψει να αποτελεί μία εξωευρωπαϊκή ιουδαιογενή θρησκεία, που κατασκευάζει ανθρώπους αντιδιαμετρικά αντίθετους σε χαρακτηριστικά από εκείνους που διαμορφώνονταν από τις προχριστιανικές ευρωπαϊκές αξίες, σε σημείο που ορθώς έγραψε προ ετών Γάλλος συγγραφέας ότι «το πιο καταστροφικό γεγονός της Ιστορίας ίσως είναι ο εκχριστιανισμός της Ευρώπης».

3. Τα ιδανικά του Ανθρωπισμού που στοιχειωδώς επανανθρώπισαν τις κοινωνίες μας μετά από τον φρικτό Μεσαίωνα των χριστιανών, δεν τα γέννησε ο Χριστιανισμός, αλλ’ αντιθέτως η Ελληνική Κοσμοθέαση των «ειδωλολατρών» φιλοσόφων μας (Παναίτος και λοιποί).

Κύριοι Ευρωβουλευτές,

ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ελπίζουμε να αγνοήσετε, όπως αρμόζει σε καλλιεργημένους και λογικούς ανθρώπους, αυτή την αναιδή όσο και ανιστόρητη προτροπή των ρασοφόρων και των κάθε είδους συνεργατών τους.

Με τιμή,