Επιστολή υπ' αριθμ. 163 / 22. 11. 2004

Προς τον Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.
κ. Γεώργιο Βερναδάκη
Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος 174 56

Κύριε Διοικητά,

με έκπληξη διαβάσαμε σε επίσημο έγγραφο (το οποίο επισυνάπτουμε παρακάτω) δημόσιας υπηρεσίας που σκοπός της είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός των νέων και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας, απερίφραστη εντολή του διευθυντή κ. Λουκά Ρούλια για αγορά και εγκατάσταση «ιερών εικόνων» στους χώρους διδασκαλίας όλων των παραρτημάτων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ανά την Ελλάδα.

Ομολογουμένως ο Ο.Α.Ε.Δ. επιτελεί σοβαρό κοινωνικό έργο και αδιαμφισβήτητα συμβάλλει στην οικονομική εξέλιξη του τόπου μας, αλλά η συγκεκριμένη απαίτηση του κ. Ρούλια για την ανάρτηση χριστιανικών (διότι βεβαίως δεν εννοεί ούτε βουδιστικών, ούτε εθνικών Ελληνικών) «ιερών εικόνων» σε δημόσιους χώρους και μάλιστα επαγγελματικής και όχι κατηχητικής εκπαίδευσης μόνο ερωτηματικά δημιουργεί στον οποιονδήποτε πολίτη γνωρίζει ότι η χώρα μας έχει εδώ και καιρό έναν, έστω και τύποις, ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Τι κρύβεται συνεπώς πίσω από αυτή την απαίτηση;

Τι «ωφελεί» άραγε η εγκατάσταση αυτών των «ιερών εικόνων» στους χώρους διδασκαλίας επαγγελματικής κατάρτισης;

Τι σχέση έχει άραγε η επαγγελματική κατάρτιση των Ελλήνων με μία συγκεκριμένη θρησκευτική πίστη που μάλιστα δεν αφορά όλους τους Έλληνες παρά ένα μόνο ποσοστό και μάλιστα αρκετά μικρό (30%) όπως απέδειξε η πρόσφατη καταγραφή του από την ίδια την Εκκλησία;

Βάσει ποίας λογικής αυτοί που δίνουν τέτοιες εντολές, θεωρούν ότι σε μία χώρα που αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και άρα πρέπει de facto να θεωρείται σύγχρονη και, κυρίως, κοσμική, επιτρέπεται η επιστροφή των δημοσίων φορέων πίσω στους σκοτεινούς αιώνες της θρησκοληψίας και θρησκευτικού απολυταρχισμού;

Θα θέλαμε συνεπώς να μας ενημερώσετε κατά πόσο συμβάλλει η ανάρτηση των χριστιανικών «ιερών εικόνων» στην επίτευξη καλής και ομαλής λειτουργίας των σχολών του Ο.Α.Ε.Δ., διότι εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε άλλως πέραν του ότι προφανώς είναι πράξη ωμού προσηλυτισμού. Ο τελευταίος όμως δεν συνάδει με το σοβαρό κοινωνικό κι επαγγελματικό έργο που έχει επωμισθεί ο οργανισμός σας, έργο που ωστόσο τίποτε δεν έχει να κάνει με την ενίσχυση της δυνάμεως της κρατούσης Θρησκείας .

Με τιμή,

Ύπατο Συμβούλιο Ελλήνων Εθνικών / Γραμματεία

Κοινοποίηση:

Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : Α2
ΤΜΗΜΑ : ΙΙ
Ταχ. Δ/νση : ΤΘ 70017, 16610 Γλυφάδα

ΧΡΟΝ. Ημερομηνία 11/11/2004
Αρ. Πρωτ.: Β129228
ΠΡΟΣ :
ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΕ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
(Υπόψιν Κων Δ/ντων)

ΘΕΜΑ : Μήνυμα του Δ/ντη Αρχικής Εκπαίδευσης (Α2) του ΟΑΕΔ

Σε συνέχεια του εγγράφου - Μηνύματος επί τη αναλήψει των καθηκόντων μου, αφορώντος Δε οδηγίες- προτροπές για την επίτευξη καλής, ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας των Σχολών, παρακαλώ όπως προβείτε στην αγορά «ιερών εικόνων» για την ανάρτησή στις Αίθουσες Διδασκαλίας κλπ (από την παγία σας προκαταβολή), εφάπαξ ή τμηματικά. Σημειώνουμε ότι η αξία κάθε εικόνας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5 Ευρώ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α2)

(Υπογραφή)
ΛΟΥΚΑΣ ΡΟΥΛΙΑΣ

Η απάντηση του υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής προστασίας στην επιστολή του ΥΣΕΕ