Επιστολή υπ' αριθμ. 174 / 3. 10. 2005

(αριθμός συστημένης επιστολής RE681555392GR)

Προς

Υπουργό Εθνικής Παιδείας & θρησκευμάτων κα Μαριέττα Γιαννάκου

κ. Υπουργέ,

Δια της παρούσης, μετά από αναφορά γονέων μελών μας, επιθυμούμε να καταγγείλουμε τη διακίνηση και διανομή προπαγανδιστικού-κατηχητικού χαρακτήρα υλικού που έλαβε χώρα στην Α' τάξη του 6ου Δημοτικού σχολείου Αλίμου.

Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του διδασκαλικού προσωπικού η δασκάλα της τάξης διένειμε το φυλλάδιο, το οποίο επισυνάπτουμε, και το οποίο προέτρεπε κανονικά, εξάχρονα παιδιά, στην παρακολούθηση χριστιανικού κατηχητικού «σχολείου». Είναι γνωστή η διαμορφωμένη τάση που υπάρχει με τις διευθύνσεις των σχολείων να υποχωρούν στις σχετικές απαιτήσεις των διαφόρων εκκλησιαστικών, παρεκκλησιαστικών και περιεκκλησιαστικών οργανώσεων για να «έχουν το κεφάλι τους ήσυχο» κατά το κοινώς λεγόμενο, ανεξάρτητα από το αν πραγματικά συναινούν στην τέλεση τέτοιου είδους ενεργειών.

Η πασίδηλη σύνδεση και διαπλοκή Κράτους-Εκκλησίας λειτουργεί καταλυτικά στην υιοθέτηση μιας κατάστασης άνευ όρων ικανοποίησης σχετικών απαιτήσεων της δεύτερης, όσο παράλογα ή αντιδημοκρατικά κι ας είναι αυτά.

Θεωρούμε πως είναι αυτονόητα απαράδεκτο για μια ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Πολιτεία που αυτοπροσδιορίζεται ως θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η ελεύθερη διαμόρφωση της ατομικής θρησκευτικής συνείδησης, να είναι αδιάφορη, αν όχι και συνεργός, μπροστά σε τέτοιες μεθοδεύσεις όπως αυτή που καταγγέλλουμε.

Στα πλαίσια της σύγχρονης πραγματικότητας που θέλει την Ελλάδα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας μεγάλης οικογένειας κρατών στην οποία κυρίαρχη αξία είναι, μεταξύ άλλων, η ελευθερία της συνειδήσεως, και κατά προέκταση η ελεύθερη ανάπτυξη των ιδιαιτέρων πολιτικών, κοινωνικών και θρησκευτικών αντιλήψεων, προτείνουμε λοιπόν την κατάρτιση εγκυκλίου οδηγίας προς όλες τις βαθμίδες της δημόσιας Εκπαίδευσης όπου θα αναφέρεται ρητά το παράνομο του χαρακτήρα της διανομής κατηχητικών ή άλλων θρησκευτικών φυλλαδίων από εξωσχολικούς παράγοντες, μέσα και έξω από τον χώρο των σχολείων.

Ελπίζουμε πως μετά την εξέταση των όσων καταγγέλλουμε, θα επιδείξετε τη δέουσα αποφασιστικότητα και θα κινηθείτε στην κατεύθυνση της πάταξης τέτοιων ή ανάλογων φαινομένων που απάδουν των δημοκρατικών αρχών μίας σύγχρονης, ευρωπαϊκής κι ουχί θεοκρατικής Ελλάδος.

Μετά Τιμής,

Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών / Γραμματεία

H Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας στην επιστολή του ΥΣΕΕ