Α.Π. 256 / 27. 8. 2012

Προς τον υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα

Καραγιώργη Σερβίας 10, ΤΚ 105 62 Αθήνα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΗ «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ» ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞ ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Κύριε υπουργέ

Σας γνωστοποιούμε συνημμένα όλη την έως τώρα αλληλογραφία μεταξύ ημών και του μη υπηρεσιακού προκατόχου σας κ. Ευ. Βενιζέλου σχετικά με το θέμα της επικεφαλίδας, ελπίζοντας ότι από μέρους σας τουλάχιστον θα δοθεί μία λύση και θα αρθεί ο πλήρης παραλογισμός να καταβάλλουμε ετησίως «τέλος επιτηδεύματος» 500 (πολλαπλασιασμένο μάλιστα επί τον αριθμό των επιμέρους φορέων μας) για το δικαίωμα να έχουν οι Έλληνες πολυθεϊστές (Εθνικοί) νομική υπόσταση ως συγκροτημένη Θρησκεία.

Εν περιλήψει, όπως και με λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στις προγενέστερες επιστολές μας:

1. Το ελληνικό κράτος δεν έχει φροντίσει να διαθέτει στην νομολογία του ούτε διαδικασία αναγνώρισης Θρησκειών, ούτε καν κατάλληλο νομικό πρόσωπο για τις μη «αναγνωρισμένες» Θρησκείες.

2. Ως εκ των παραπάνω εμείς υποχρεούμαστε να λειτουργούμε με μορφή Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών.

3. Από το έτος 2011 οι Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες συλλήβδην υποχρεώνονται να καταβάλλουν ανά έτος ένα διόλου ευκαταφρόνητο «τέλος επιτηδεύματος».

Επανερχόμενοι λοιπόν, και επικαλούμενοι όχι μόνο την δημοκρατική αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης των θρησκευτικών κοινοτήτων αλλά και αυτήν την ίδια την κοινή λογική, ζητάμε για μία ακόμη φορά την ΕΞΑΙΡΕΣΗ όλων των θρησκευτικών νομικών οντοτήτων που εξ ανάγκης έχουν την νομική μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας από την παράλογη καταβολή «τέλους επιτηδεύματος».

Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την κατανόηση και τις ενέργειές σας.