Δελτίο Τύπου υπ' αριθ. 137 / 20. 2. 2003

Προς αντιμετώπιση επικίνδυνων παρεξηγήσεων και συγχύσεων ορίων που έχουν δημιουργηθεί μετά από την έκδοση της μηνιαίας εφημερίδος «Ελληνική Θρησκεία», με αποτέλεσμα παρεκκλησιαστικοί και περιεκκλησιαστικοί κύκλοι να τις εκμεταλλεύονται προσπαθώντας να χρεώσουν στο Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (Υ.Σ.Ε.Ε.) τις απόψεις και προτάσεις της εν λόγω εφημερίδος, που αντικειμενικώς τυγχάνουν παντελώς άσχετες προς τις εκπεφρασμένες δικές του, υποχρεωθήκαμε εκ των πραγμάτων να δηλώσουμε στον υπεύθυνο εκδότη της εφημερίδας ότι από εδώ και στο εξής το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (Υ.Σ.Ε.Ε.) δεν επιθυμεί ουδεμία παρουσίασή του από την εφημερίδα «Ελληνική Θρησκεία» (τόσο στην έντυπη όσο και στην ηλεκτρονική μορφή της), είτε του ιδίου ως φορέως, είτε του έργου του ή των εκδηλώσεων που αυτό διοργανώνει.

Ευνόητο είναι, ότι από της δημοσιεύσεως της παρούσης ανακοινώσεως, κάθε απόπειρα συσχετισμού μας, από τα ΜΜΕ ή οποιουσδήποτε άλλους, με θέσεις και προτάσεις που δεν φέρουν την υπογραφή μας, θα αποτελεί κακόβουλη δυσφήμιση της κινήσεώς μας.