Ανακοίνωση 402/ 24.09."2021"

«Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι»
(Ως προς εκείνα δε που μου εγράψατε, σας λέγω ότι καλόν είναι να μη εγγίση καθόλου ο άνθρωπος γυναίκα)
Προς Κορινθίους Α΄ (ζ΄ 1)

Στο παραπάνω απόσπασμα του λεγόμενου «απόστολου των εθνών» Σαούλ, αποτυπώνονται κραυγαλέα, τα δύο κύρια αίτια της χριστιανικής ψυχοπαθολογίας απέναντι στον ερωτισμό. Αφ’ ενός οι χριστιανοί προτρέπονται να απέχουν από ερωτικές σχέσεις με γυναίκες και αφ’ ετέρου διατυπώνεται η σαφής διάκριση μεταξύ «ανθρώπου» και «γυναίκας», θεωρώντας έτσι ότι η γυναίκα δεν είναι άνθρωπος.

Για όσους γνωρίζουν τις εξαρτήσεις του πολιτικού κόσμου από τα βίτσια της θεσμισμένης ατυχώς δια του Συντάγματος, θεοκρατίας, η προσφάτως αναγγελθείσα απόφαση για την διδασκαλία της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, θεωρείται ως μια ανέλπιστη εξέλιξη προς τον εξορθολογισμό της σχολικής εκπαίδευσης. Μιας πολύπαθης εκπαίδευσης, η οποία δυστυχώς μέχρι και σήμερα, εξακολουθεί να παράγει φοβικούς ανθρώπους κάθε είδους, δεισιδαίμονες όλων των αποχρώσεων και συνωμοσιολογούντες σε ποικίλες παραλλαγές. Μετά από 20 χρόνια (!!!) ατολμίας και φόβου μπροστά στις αντιδράσεις του πραγματικού δεσπότη αυτού του Ιερού τόπου και παρά το γεγονός ότι είχε ψηφιστεί τρεις φορές από το εθνικό κοινοβούλιο, εφέτος εισάγεται ως μάθημα η Σεξουαλική Αγωγή στα σχολεία.

Το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών, ο φορέας της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, χαιρετίζει αυτή την απόφαση της πολιτείας και κυρίως την πολιτική επιλογή «να κρατήσει τα ώτα της κλειστά», απέναντι στις ένρινες φωνασκίες που ζητούν την επιστροφή της Ελλάδος στους σκοτεινούς και δυσώδεις χρόνους του θεοκρατικού Βυζαντίου.

Είναι γεγονός ότι η πολιτεία διαχρονικά επέλεγε να ακούει και να πειθαρχεί τελικά στα κελεύσματα μιας μειοψηφίας φοβικών που συνασπίζονται γύρω από τις παραεκκλησιαστικές οργανώσεις της ορθοδοξίας και ζητούν αναιδώς να έχουν λόγο στην ιδιωτική ζωή των πολιτών. Ταυτόχρονα η πολιτεία επεδείκνυε ανοχή προς όσους επεδίωκαν την μόλυνση της σχολικής ύλης με το μισαλλόδοξο ορθόδοξο παραλήρημα, που καταχρηστικά ονομάζεται «θεολογία». Φαίνεται πως επιτέλους έγινε αντιληπτό, ότι η πολιτική διακυβέρνηση της χώρας θα πρέπει να ασκείται από τους δημοκρατικά εκλεγμένους πολιτικούς και όχι από άβουλους διεκπεραιωτές και διαχειριστές, οι οποίοι θα άγονται και θα φέρονται από τα απομεινάρια της θεοκρατίας σε ένα καθεστώς συγκυβέρνησης.

Τα απομεινάρια του θεοκρατικού μηχανισμού που επιζητούν μια Ελλάδα δίχως Έλληνες, αλλά μόνο με χριστιανούς και δη ορθόδοξους, δεν δικαιούνται να ομιλούν περί σεξουαλικότητας, καθώς η θρησκεία τους είναι αυτή που υπόσχεται την καταστολή της χαράς και την δαιμονοποίηση της απόλαυσης. Μάλιστα δε, ο θεοκρατικός μηχανισμός αντιλαμβάνεται ως συμφέρουσα την προσέγγιση της σεξουαλικότητας μέσω του εκχυδαϊσμού της, δηλαδή είτε μέσω της πορνογραφίας είτε μέσω της χριστιανικής «ηθικής» η οποία θεωρεί ως δαιμονική αμαρτία την ερωτική απόλαυση. Αυτές οι δύο προσεγγίσεις της σεξουαλικότητας, παράγουν μια εκχυδαϊσμένη ιδέα για το σώμα και την απόλαυση, οδηγώντας εν τέλει στην αποϊεροποίηση του Έρωτα, ενός από τα σημαντικότερα κοσμικά μυστήρια που καλείται να βιώσει ο άνθρωπος.

Απέναντι στην εγγενή «λογική» της παγκόσμιας Ιερουσαλήμ, που παράγει αρνησίζωους μονοθεϊστές και ταυτόχρονα εργάτες - καταναλωτές θεαματικού σεξ, ο Ελληνικός Εθνισμός ως βιοθεωρία, προτείνει τον ελληνικό δρόμο της απενεχοποιημένης απόλαυσης μεταξύ συναινούντων ενηλίκων και της κατάφασης της ζωής, που εγγυώνται την διαμόρφωση ανεξίκακων και αλεξίκακων πολιτών.

Ευελπιστούμε ότι η πολιτεία θα συνεχίσει με τόλμη την πορεία διαφωτισμού της νεοελληνικής κοινωνίας και θα εντάξει και την φυσική επιλογή στην διδακτική ύλη, ώστε να διδάσκονται οι αυριανοί Έλληνες ότι δεν προέρχονται από την «αιμομιξία των παιδιών του Αδάμ και της Εύας», ότι δεν είναι «απόγονοι του Αυνάν και του Μαλαχία», αλλά αποτελούν το ακρότατο έλλογο σημείο μιας αργής εξελικτικής διαδικασίας που συνέβη πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια στον Περιαιγιακό χώρο και έδωσε τους πολιτισμούς της Μεσογείου.

Ευελπιστούμε επίσης ότι το αρμόδιο υπουργείο, στο οποίο συνυπάρχουν ως μη όφειλαν, τόσο τα «θρησκεύματα» όσο και η παιδεία, θα εισηγηθεί στο νομοθετικό σώμα την νομική αναγνώριση της εθνοκτονίας των Ελλήνων από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες, όταν αυτοί βρίσκονταν υπό την επήρεια και τις διαταγές της χριστιανικής θεοκρατίας, ως ένα πρώτο βήμα της απαραίτητης εθνικής αυτογνωσίας του νεοελληνικού κράτους.

Τιμή και Μνήμη σε Θεούς και Προγόνους