Σύμφωνα με το επίσημο εορτολόγιο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, εορτάσθηκε στις 26 Δεκεμβρίου "2022" με ευσέβεια και μεγαλοπρέπεια σε μια κατάμεστη αίθουσα, η Γέννηση του Τριεσπέρου Ηρακλέους - Ηλίου και το Χειμερινό Ηλιοστάσιο, στον εν Αθήναις αδειοδοτημένο λατρευτικό Ναό μας. Στην Ιεροπραξία τιμήθηκε επίσης η θεά Εστία ως κυρίαρχη θεότητα του μηνός. Μετά το πέρας της ιεροπραξίας, ακολούθησε πλούσιο γεύμα από συμβολών.

ΤΡΙΕΣΠΕΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΗΛΙΟΣ

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται ο κύκλος της ενιαύσιας περιστροφής μας γύρω από τον φωτοδότη Ήλιο, το όμμα της Δικαιοσύνης. Από την Φθινοπωρινή Ισημερία ξεκινά το ημερήσιο φως να μειώνεται, η νύχτα να υπερτερεί της ημέρας, έως το Χειμερινό Ηλιοστάσιο. Αυτό το μεσοδιάστημα είναι η εποχή της Ιεράς Σιωπής, στο φυσικό επίπεδο η δραστηριότητα της ζωής πάνω στη γαία μειώνεται και δείχνει να προετοιμάζεται για τον χειμώνα, στο πνευματικό επίπεδο είναι η περίοδος της ενδοσκόπησης, των αποτιμήσεων των πράξεων ή των παραλείψεων της προηγούμενης περιόδου, αλλά είναι και η περίοδος για την νέα στοχοθεσία για την νέα αρχή που ξεκινά με την «αναγέννηση» του Ηλίου, όταν η διάρκεια της ημέρας αρχίζει ξανά να μεγαλώνει, μετά την 25η Δεκεμβρίου. 

Από το Χειμερινό Ηλιοστάσιο που συμπίπτει με την 21η Δεκεμβρίου έως την αυγή της 25ης Δεκεμβρίου, ο Ήλιος φαίνεται να παραμένει «ακίνητος». Σύμφωνα με την κεκαλυμμένη πίσω από θεολογικούς μύθους, ελληνική θεολογία του Ηρακλή, ο Ήλιος στάθηκε ακίνητος κατά τις τρεις αυτές ημέρες, για να μπορέσει να συλλάβει η Αλκμήνη τον Ήρωα στο ερωτικό της πλάγιασμα με τον Δία. Όπως σημειώνει ο ανώνυμος στα «μυθολογικά σχόλια»: φασὶ δὲ τὸν Δία συγκοιμώμενον Ἀλκμήνῃ πεῖσαι τὸν Ἥλιον μὴ ἀνατεῖλαι ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας· ὅθεν ἐπὶ τρεῖς νύκτας συγκοιμηθεὶς αὐτῇ ὁ Ζεὺς τὸν “τριέσπερον” Ἡρακλέα ἐποίησεν. 

Ενώ στα σχόλια στον Λυκόφρωνα ο Ήρωας ονομάζεται «Τριεσπέρου Λέοντος». λέοντα μὲν καλεῖ τὸν Ἡρακλέα διὰ τὸ ἀνδρεῖον ἢ διὰ τὴν λεοντήν, τριέσπερον δέ, ὅτι φασὶ τὸν Δία τῇ τοῦ Ἀμφιτρύωνος ἀπουσίᾳ ἐπὶ τοὺς Τηλεβόας τρεῖς νύκτας συνάψαι παρακοιμώμενον τῇ Ἀλκμήνῃ καὶ οὕτω σπεῖραι τοῦτον. 

Ο Τριέσπερος Ηρακλής παρουσιάζεται από τον θεολογικό συμβολισμό να κρατά στο ένα χέρι τρία μήλα, στο άλλο χέρι φέρει ρόπαλο, ενώ στην κεφαλή φέρει λεοντή, όπως μας πληροφορεί ο Ηρόδωρος: 

Ἐγέννησε δὲ Ζεὺς καὶ ἕτερον υἱὸν ὀνόματι Ἡρακλῆ μετὰ Ἀλκμήνης τῆς Θηβαίας, ὃς ἐκλήθη τριέσπερος, ὃν γράφουσι δορὰν λέοντος φοροῦντα καὶ ῥόπαλον φέροντα, τρία μῆλα κρατοῦντα· ἅπερ τρία μῆλα ἀφελέσθαι αὐτὸν ἐμυθολόγησαν, τῷ ῥοπάλῳ φονεύσαντα τὸν δράκοντα· τουτέστι νικήσαντα τὸν πολυποίκιλον τῆς πικρᾶς ἐπιθυμίας λογισμὸν διὰ τοῦ ῥοπάλου τῆς φιλοσοφίας, ἔχοντα περιβόλαιον φρόνημα ὡς δορὰν λέοντος· καὶ οὕτως ἀφείλετο τὰ μῆλα, ὅπερ ἐστὶ τρεῖς ἀρετὰς, τὸ μὴ ὀργίζεσθαι, τὸ μὴ φιλαργυρεῖν, τὸ μὴ φιληδονεῖν· διὰ γὰρ τὸ ῥόπαλον τῆς καρτερικῆς ψυχῆς, καὶ τῆς δορᾶς τοῦ θρασυτάτου σώφρονος λογισμοῦ, ἐνίκησε τὸν υἱὸν τῆς φαύλης ἐπιθυμίας· φιλοσοφήσας μέχρι θανάτου. 

Ο θεολογικός μύθος ανασυνθέτει και συμβολίζει όλα εκείνα τα στοιχεία που η λατρεία καλείται να αποκρύψει τόσο από τους αθεολόγητους όσο και από τους ασεβείς. Με το ρόπαλο του σώφρονος λογισμού ο Ηρακλής καταβάλλει τον Δράκοντα, δηλαδή ο Νους ηγεμονεύει επί των επιθυμιών, η λεοντή αναπαριστά το ισχυρό φρόνημα που παρέχει στον άνθρωπο η Φιλοσοφία. Τα μήλα συμβολίζουν τις Αρετές του μη-οργίζεσθαι (αοργησίας), της εγκράτειας και της ανιδιοτέλειας και αποτελούν τους καρπούς της ακλόνητης εσωτερικής αυτάρκειας με την οποία ανταμείβει η φιλοσοφία όσους φιλοσοφούν. 

Ο Ηρακλής μαζί με τον Διόνυσο, εγγυώνται την αέναη ροή από το πολλαπλό προς το ένα, από το ανθρώπινο προς το θεϊκό, με Λογικότητα, Ευσέβεια και Δικαιοσύνη. Ο Ηρακλής δεν είναι μόνο η θεϊκή σπίθα που εμψυχώνει τον κόσμο μας στο γήινο επίπεδο και διατηρεί την ζωή ανάμεσα στο πέρασμα των εποχών, δεν αποτελεί μόνο το αιώνιο πρότυπο για κάθε ποιοτικό άνθρωπο που επιθυμεί να αντιληφθεί το Είναι του κόσμου και να προσεγγίσει τον κόσμο των θεών, ο Τριέσπερος Φιλάνθρωπος Ηρακλής ήδη από την γέννηση του έχει θέσει στη διάθεση των ανθρώπων και τα πνευματικά εφόδια που είναι απαραίτητα για αυτό τον άθλο. Μας παρέχει, ως Φιλόσοφος και πολεμιστής ταυτόχρονα, τα απαραίτητα εφόδια όσων τολμήσουν να πορευθούν στον δρόμο της Αρετής και να γίνουν ομοτράπεζοι των θεών. 

Ευχόμαστε σε κάθε ποιοτικό άνθρωπο, χαρούμενο Χειμερινό Ηλιοστάσιο, είθε η γέννηση του Τριεσπέρου Ηρακλέους να γεμίζει κάθε ανθρώπινο βίο, με Αοργησία, Εγκράτεια και Ανιδιοτέλεια.