Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία εόρτασε στις 20 Απριλίου "2019" τα Χαρίσια - Αφροδίσια στον εν Αθήναις αδειοδοτημένο Ναό της. Εορτασμοί έγιναν και στα ανά την επικράτεια παραρτήματά της, καθώς και στα παραρτήματα εξωτερικού. Ευχόμαστε σε όλους τους ευσεβείς Συνέλληνες φυσική υγεία, ψυχική ανανέωση, πνευματική δύναμη, ομορφιά βίου και όλα τα ιερά δώρα των Χαρίτων και της μεγάλης "Ανθείας" Θεάς της Χαριστικότητος και της Γενναιοδωρίας.

Εορτασμός στην Κρήτη

Εορτασμός στην Ρόδο