Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία και ο φορέας της, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών (Υ.Σ.Ε.Ε.) εόρτασε στις 20 Μαρτίου "2016" την Εαρινή Ισημερία και τα Ασκληπεία στο ιερό της Θεάς Αρτέμιδος Ημερασίας στα Αροάνια όρη. Ανάλογες τελετές έγιναν από τοπικούς πυρήνες ή τακτικά παραρτήματα στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, στο Σαραντάπορο Ελασσώνος, στα Λύμπια της Κύπρου, στην αρχαία ’ργιλο στις Σέρρες, στην ιερά κορυφή Ταλετόν του Ταϋγέτου, και στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, ενώ στην νήσο Ρόδο η τελετή θα γίνει στις 27 Μαρτίου.

The Hellenic Ethnic Religion and its official legal body, the Supreme Council of Ethnikoi Hellenes (Y.S.E.E.) celebrated the Spring Equinox and Asklepieia on March the 20th "2016" at the Artemis' Himerasia ancient Temple at Aroania Mountain Peloponnese. Rituals were also performed by nucleuses or local chapters at Panorama Thessaloniki, Sarantaporo Elasson, Lympia of Cyprus, ancient Argilos Serres, sacred peak Taleton of Mt. Taygetos and Astoria New York. The ritual at the island of Rhodes will be performed on March the 27th.

Εορτή της Εαρινής Ισημερίας στην Θεσσαλονίκη

Εορτή της Εαρινής Ισημερίας στο Σαραντάπορο Ελασσώνος

Εορτή της Εαρινής Ισημερίας στις Σέρρες

Εορτή της Εαρινής Ισημερίας στη Ρόδο

Εορτή της Εαρινής Ισημερίας στα Λύμπια της Κύπρου

Εορτή της Εαρινής Ισημερίας στην Αστόρια της Νέας Υόρκης