Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Μαλλιαρός και εκπροσωπώ το Ύπατο Συμβούλιο Ελλήνων Εθνικών, ή όπως είναι γνωστό με το ακρωνύμιο του: Υ.Σ.Ε.Ε.

Το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών είναι σήμερα ο σημαντικότερος φορέας στην Ελλάδα, που εκπροσωπεί την Ελληνική αυτόχθονα και πατρογονική Παράδοση. Η Παράδοση αυτή, γνωστή ως "Ελληνισμός", είναι η ίδια που υπήρχε πριν την έλευση του ιουδαιο-χριστιανισμού.

Μετά από την χριστιανική εισβολή στην ύστερη αρχαιότητα, ο Ελληνισμός τέθηκε εκτός νόμου από το εκχριστιανισμένο Βυζαντινό κράτος και εκριζώθηκε συστηματικά στην φανερή μορφή του, συνέχισε όμως να υπάρχει, αποκρυπτόμενος για προφανείς λόγους.

Επιβίωσε σ'αυτή την μορφή καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, της βυζαντικής κατοχής καθώς και της τουρκικής.

Αυτή η επιβίωση της Ελληνικής παράδοσης, σε συνδυασμό με την επίδραση του Διαφωτισμού στην Ευρώπη, γέννησαν το Κίνημα για την Ελληνική ανεξαρτησία και την εγκαθίδρυση του τωρινού Ελληνικού κράτους.

Δυστυχώς, όταν επετεύχθη η Ελληνική ανεξαρτησία με την επανάσταση του 1821, οι συντηρητικές χριστιανο-ορθόδοξες δυνάμεις, που εξ' αρχής είχαν αντιταχθεί στον αγώνα αυτόν, ήλθαν να δημιουργήσουν το οπισθοδρομικό και διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα που χαρακτηρίζει την Ελλάδα έως και σήμερα.

Για άλλη μια φορά, ο γνήσιος Ελληνισμός απετέλεσε στόχο καταδίωξης από το νεοσύστατο "Ελληνικό" κράτος, το οποίο σφετερίστηκε και τον όρο "Ελληνισμός", επαναπροσδιορίζοντας το νόημα του όρου αυτού για να καθορίσει το καινούργιο κατεστημένο που αυτό δημιούργησε.

Σήμερα ο οργανισμός μας, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών είναι οργανωμένο ως δίκτυο Ελληνικών κοινοτήτων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, την Κύπρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μεθοδεύει την ανάπτυξή του και σε άλλες περιοχές.

Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι αυτό που αποκαλούμε "Επανελλήνιση" του Ελληνικού λαού (η πλειονότητα του οποίου σήμερα εναι χριστιανο-ορθόδοξη). Ως "Επανελλήνιση" εννοούμε την παλινόρθωση της Ελληνικής Προγονικής Παράδοσης.

Η προσέγγισή μας είναι κοινοτική παρά ατομική. Η κοινότητά μας είναι βασισμένη στο παράδειγμα (δομικώς καθώς και λειτουργικώς) της αρχαίας Ελληνικής πόλεως, ή της "πόλεως-κράτους" όπως αποκαλείται σήμερα. Αυτό αποφέρει μία συλλογική αποτελεσματικότητα ενέργειας και δυναμισμού, η οποία μπορεί να επιτύχει πολύ περισσότερα από μία χαλαρή ομάδα ανθρώπων του ιδίου αριθμού. Κάθε άτομο που προσχωρεί σε μία από τις κοινότητές μας, βάσει του επιπέδου της συμμετοχής και αφοσίωσής του, αναγνωρίζεται ως πολίτης εάν είναι περισσότερο ενεργός, ή ως απλό μέλος εάν είναι λιγότερο ενεργός. Η αναγνώριση είναι ανάλογη με το επίπεδο προσφοράς.

Οι κοινότητές μας είναι περαιτέρω οργανωμένες βάσει τεσσάρων στοιχείων ή δραστηριοτήτων: το Κοινωνικό στοιχείο, το Θρησκευτικό, το Επιμορφωτικό ή Διανοητικό, καθώς και το Αγωνιστικό. Υιοθετήσαμε αυτό το οργανωτικό σχήμα διότι αντικατοπτρίζει τα ποικίλα ενδιφέροντα δραστηριοτήτων των διαφόρων μελών και έχει επίσης αποδειχθεί το πρακτικότερο.

Πολλά μέλη εισέρχονται επειδή ενδιαφέρονται για τις κοινωνικές δραστηριότητες της αντίστοιχης κοινότητας που επιλέγουν. Αυτό τους δίδει την ευκαιρία να συναναστραφούν με άλλους ομοϊδεάτες, να γνωρίσουν νέους φίλους, να συμμετάσχουν σε διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και γενικώς να εμπλουτίσουν την ζωή τους, ανακαλύπτοντας την εθνική τους ταυτότητα. Όσα μέλη δεν είναι ακόμα έτοιμα για την θρησκευτική πλευρά, δεν απωθούνται, αλλά συμμετέχουν με εναλλακτικό τρόπο έως ότου κατανοήσουν βαθύτερα, όταν σταδιακά θα ωριμάσει η εμπειρία τους μέσα στο Κίνημά μας.

Με αυτή την μέθοδο έχουμε προσελκύσει μέλη που άρχισαν ως άθεοι ή αγνωστικιστές που απλώς ενδιαφέρονταν για τον πολιτιστικό Ελληνισμό, τα οποία αργότερα έγιναν απ' τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της Θρησκευτικής πλευράς της κοινότητας. Αυτό είναι σημαντικό, επειδή δεν αποθαρρύνουμε πιθανά μέλη που απλώς δεν είναι έτοιμοι για την θρησκευτική πλευρά, αλλά τα ενθαρρύνουμε να ανακαλύψουν εκ νέου τις προγονικές τους παραδόσεις στον δικό τους χρόνο και υπο τους δικούς τους όρους. Ο μοναδικός κανόνας που τα μέλη μας απαιτείται να τηρήσουν είναι ο σεβασμός προς την Ελληνική Εθνική Θρησκεία, καθώς και η υπεράσπισή της, ασχέτως των προσωπικών τους πεποιθήσεων. Επίσης τονίζουμε σε όλους την θεμελιακή σημασία της Θρησκείας μας στον καθορισμό της Εθνικής μας Ταυτότητος.

Οφείλω να αναφέρω ότι στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία διατηρούμε την προγονική άποψη ότι οι Θεοί αγκαλιάζουν όλη την ανθρωπότητα. Η μόνη διαφορά από έθνος σε έθνος είναι το με ποιον τρόπο τους αντιλαμβάνεται το καθένα (δηλαδή με ποιές ιδιότητες) και το ποια ονόματα τους δίδει. Όταν οι πρόγονοί μας επεσκέπτοντο άλλα μέρη και άλλα έθνη, εσέβοντο τις τοπικές θρησκείες καί πάντοτε συσχέτιζαν τις τοπικές θεότητες με τις δικές μας, ταυτίζοντας κάθε ξένο Θεό με τον αντίστοιχο Ελληνικό, κλπ.

Αυτό είναι σημαντικό επειδή έρχεται σε απόλυτη αντίθεση προς την πρακτική των αβραμικών θρησκειών, καθεμιά από τις οποίες ισχυρίζεται μοναδικότητα για την δική της θεότητα, είτε αυτή είναι ο γιαχβέ ή ο ιησούς, γιαχβέ και το πουλί τυλιγμένα σε μία τριαδικότητα, ή ο αλλάχ. Ο αβραμισμός επιδεικνύει μια αυταρχική ιδιαιτερότητα, από την οποία η ελάχιστη απόκλιση γίνεται συχνά αιτία εμφυλίου πολέμου, ο οποίος, όπως γνωρίζουμε ιστορικά, κοστίζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων καθώς και ανείπωτη δυστυχία και αθλιότητα.

Το Θρησκευτικό μέρος τών σημερινών κοινοτήτων μας, είναι βεβαίως βασισμένο στα προγονικά πρωτότυπα. Δέν έχουμε διαχωρισμένο ιερατείο σε ιεραρχική μορφή (όπως στις αβραμικές θρησκείες) το οποίο να διευθύνει τον τρόπο ζωής της κοινότητας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στις ιεροπραξίες, υποβάλλονται σε εκπαίδευση και διορίζονται ως ιερείς από την κοινότητα. Με αυτόν τον τρόπο υπηρετούν τις ανάγκες της κοινότητας, αντί η κοινότητα να υπηρετεί αυτούς.

Οι κοινότητές μας εορτάζουν κάθε μήνα, με ιεροτελεστία αφιερωμένη σε Θεό ή Θεά του Ελληνικού Πανθέου. Στις ιεροτελεστίες παρίστανται τα περισσότερα μέλη, ανεξαρτήτως των προτιμήσεων (δραστηριοτήτων) τους.

Το παράρτημα του ΥΣΕΕ που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίον λειτουργεί προς το παρόν κυρίως στην Νέα Υόρκη, διαθέτει δύο ιερείς αναγνωρισμένους από την πολιτεία και εξουσιοδοτημένους να τελούν νόμιμες τελετές γάμου.

Εδώ ερχόμαστε στο τμήμα της Διανόησης ή Εκπαίδευσης. Αυτή είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα της κοινότητας, στην οποία, παρά την επιδίωξή μας, δυστυχώς συμμετέχουν λίγοι. Η Έρευνα και Μελέτη της Παράδοσης, ή αυτό που αποκαλούμε στην δική μας περίπτωση Ελληνική Παιδεία, είναι η πιο σημαντική δραστηριότητα που εγγυάται την επιβίωση και επικράτηση σ'αυτόν τόν μακροπρόθεσμο αγώνα. Αποτελεί ένα υπερ-όπλο, το οποίο ενδυναμώνει εκείνους που το χρησιμοποιούν, καθιστώντας τους αποτελεσματικότατους στις προσπάθειές τους. Η έρευνα και μελέτη μας εστιάζει πρωτίστως στους κλάδους της Ιστορίας, Κοινωνιολογίας, Φιλοσοφίας και Θεολογίας. Σε δεύτερο επίπεδο βεβαίως, ερευνούμε ό,τι άλλο θεωρούμε αξιόλογο και χρήσιμο για την επιτυχία των στόχων μας.

Προσεγγίζουμε κάθε είδους Έρευνα και Μελέτη με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια. Παρόλο που προφανώς δεν είμαστε αδιάφοροι στο θέμα, πασχίζουμε να διατηρήσουμε αντικειμενικότητα και να δώσουμε το ευεργέτημα της αμφιβολίας όπου χρειάζεται, στην διαδικασία της επιδίωξης της αλήθειας. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, από πλευράς μας αποδοκιμάζουμε συνωμοσιακές θεωρίες και αισθησιαρχία όσο θελκτικά ίσως κι αν ακούγονται. Η παραπληροφόρηση προκαλεί μεγάλη ζημία σ' αυτό που εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε. Προσπαθούμε πάντοτε να διασταυρώνουμε τις πηγές τού κάθε συγγραφέα όσο το δυνατό περισσότερο και δίδουμε προτεραιότητα στην ανάγνωση των πρωτογενών πηγών, βασισμένων στην κριτική έκδοση του αντίστοιχου αρχικού κειμένου.

Σε καθεμία από τις κοινότητές μας πασχίζουμε να έχουμε μια ομάδα ανθρώπων που μελετούν και ερευνούν την Ιστορία και την Παράδοσή μας, ώστε να έχουν τίς γνώσεις και την σύνεση να καθοδηγούν τα υπόλοιπα μέλη. Θα μεταχειριστώ έναν σύγχρονο όρο για να περιγράψω αυτόν τον τύπο ομάδας, έναν όρο με τον οποίον ίσως είμαστε εξοικειωμένοι από τα σχολικά μας χρόνια. Αυτή η αφοσιωμένη ομάδα μαθητών και ερευνητών του κινήματος, μπορεί να αποκληθεί "ιντελλιγκέντσια" (διανόηση ή ομάδα διανόησης) της κοινότητας. Πιστεύω προσωπικά ότι όποια από τις Ελληνικές μας κοινότητες δεν προσπαθήσει να έχει την δική της ομάδα διανόησης, αποτελούμενη από τουλάχιστον δύο ή τρείς μελετητές-ερευνητές, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Έχω την πεποίθηση πως η έλλειψη Διανόησης ισούται με έλλειψη Συνέχειας, η οποία με την σειρά της ισούται με έλλειψη Μέλλοντος.

Γνωρίζουμε ότι η Παιδεία ήταν το μέσον δια του οποίου οι πρόγονοί μας, οι αρχαίοι Έλληνες, ευημερούσαν καθώς και διατηρούσαν την εθνική τους ταυτότητα--ασχέτως πόσο μακριά από την πατρίδα τους μετανάστευαν.

Γνωρίζουμε επίσης, βάσει ερεύνης, ότι αυτό το επιτυχές πρότυπο κοινότητας, με τους αυτενεργούς πολίτες που διασφάλιζαν την παιδεία των τέκνων τους, που συντηρούσαν τα σχολεία τους και μ'αυτόν τον τρόπο τους θεσμούς και τις παραδόσεις τους, λειτουργούσε κάθε φορά.

Αυτό ήταν επίσης το πρότυπο που αντέγραψαν από εμάς οι αβραμικές θρησκείες (ιουδαϊσμός, χριστιανισμός και ισλάμ) ώστε να επιβιώσουν και να εδραιωθούν. Το μέτρο επιτυχίας των διαφόρων αβραμικών θρησκειών δεν βασίζεται στίς συγκεκριμένες μεταφυσικές δοξασίες ή παραδόσεις που επαγγέλλονται, αλλά είναι ευθέως ανάλογο στην κατανόηση και εφαρμογή αυτού του εκπαιδευτικού προτύπου.

Για να εξηγούμεθα, δεν λέγω ότι τις έκανε περισσότερο καλλιεργημένες από γενικής πλευράς ή περισσότερο ανθρωπιστικές, αλλά ήταν το κλειδί ενίσχυσης τών παραδόσεών τους στούς νέους τους, κρατώντας τους προσαρμοσένους στήν κοινωνική τους κατεύθυνση καθώς και στην αντιλαμβανόμενη "σπουδαιότητα" των αποστολών τους.

Παροτρύνω επομένως όλους τα παρευρισκομένους αδελφούς από τα διάφορα έθνη να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στήν αντίστοιχη Πολιτιστική Εκπαίδευσή σας και να πασχίσετε να αναπτύξετε τήν δική σας Ομάδα Διανόησης σε καθεμία από τις κοινότητές σας. Η δική σας Ομάδα Διανόησης θα σας δώσει την ιδιαίτερη ιδεολογία που χρειάζεται για την κοινότητά σας να αναπτυχθεί και να ευημερίσει, διασφαλίζοντας την επιβίωσή σας. Δεν έχει σχέση πώς θα την αποκαλείτε. Μεταχειριζόμαστε τον όρο "ιντελλιγκέντσια" ως γενικό. Το σημαντικό είναι να πληροί το λειτούργημα της Μελέτης και Έρευνας τής Παραδόσεώς σας.

Είναι επίσης σημαντικό η κάθε ομάδα που ευρίσκεται εδώ σήμερα, να επιβιώσει. Όσο μικρή κι αν είναι. Ο τυχόν χαμός της όποιας ομάδας φέρνει τους υπόλοιπους από εμάς ένα βήμα εγγύτερα στον αφανισμό. Ενώ βεβαίως, όσο πιο επιτυχείς γινόμαστε εμείς στις προσπάθειές μας, το αβραμικό κατεστημένο στις αντίστοιχες χώρες μας, ενδέχεται πάντα να λάβει κατασταλτικά μέτρα.

Αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι εκπροσωπούμε τηνγνήσια Εθνική τους Ταυτότητα και πιστεύουν ότι κάνουν "θεάρεστο έργο" ή "το σωστό", προσπαθώντας να μας σταματήσουν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό και να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να επιβιώσουμε, διατηρώντας ιδίως την ένωση μεταξύ μας, ώστε να μη μπορέσουν να μας ξεμοναχιάσουν και μας εξουδετερώσουν έναν - έναν.

Εμείς στο Υ.Σ.Ε.Ε. διατηρούμε εκτενή βιβλιογραφία πολλών θεμάτων του κοινού μας ενδιαφέροντος σε χιλιάδες βιβλία (τα περισσότερα σε μορφή PDF) καθώς επίσης και επιστημονικά δοκίμια, διατριβές και άρθρα. Είμαστε στην διάθεση όλων των αδελφών εδώ (ιδίως όσων ασχολούνται με την Έρευνα και Μελέτη), να μοιραστούμε τους πόρους μας, συμπεριλαμβανομένων Αναγνωστέας Ύλης και Εμπειρίας. Μπορείτε νά έλθετε σε επαφή μαζί μας στο: alliance@ysee.org και θα αρχίσουμε επικοινωνία μεταξύ μας, ώστε να σας βοηθήσουμε όπως μπορούμε.

Εδώ θέλω, πριν κλείσω, να αγγίξω ένα τελευταίο ζήτημα.

Οι ιεραποστολικές δραστηριότητες, συγκεκριμένως η επιδίωξη προσηλύτων στον χριστιανισμό και το ισλάμ, πρέπει να καταδικαστούν ως ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ. Οι αποστολικές αυτές θρησκείες:
1. θεωρούν τους στοχευόμενους πολιτισμούς κατώτερους (γεγονός το οποίον αποτελεί ακραία μορφή ρατσισμού), και
2. επιχειρούν να καταστρέψουν τον στοχευόμενο πολιτισμό μεταστρέφοντας τα μέλη του.
Η ανθρωπότητα σήμερα κάνει πολλά για να σώσει τα ζωϊκά είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, την ίδια ώρα που ανέχεται (ή είναι τελείως ανυποψίαστη) την συστηματική καταστροφή των Ανθρωπίνων Πολιτισμών, Η ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ!

Λόγω του διαρπακτικού και καταστροφικού χαρακτήρα τους προς τους Εθνικούς Πολιτισμούς, ο Προσυλητισμός και η επακόλουθη Μεταστροφή πρέπει να καταδικαστούν και να τερματιστούν. Νόμιμες πρέπει να είναι μόνον η εθνική αφύπνηση και απολύτρωση των θυμάτων του αβραμικού προσυλητισμού, δια της επιστροφής πίσω στους προγονικούς τους πολιτισμούς.

Τιμή και Δόξα σε Θεούς και Προγόνους. Ευχαριστώ.