Μία από τις τεχνικές «ήσυχου πολέμου» («quiet war») είναι η ιδιοποίηση - οικειοποίηση. Η στοχευόμενη ομάδα κτυπιέται, ολικά, με δόλια ιδιοποίηση - οικειοποίηση του όλου αγώνα της, ή, μερικά, με δόλια ιδιοποίηση - οικειοποίηση των βασικών σημάτων της (ρητορική, εμβλήματα, κ.ά.).

Ιδιοποίηση είναι η ενέργεια του ιδιοποιούμαι (μετατρέπω κάτι σε κτήμα μου), οικειοποίηση η ενέργεια του οικειοποιούμαι (μετατρέπω κάτι σε δικό μου). Επί του προκειμένου, οι δύο όροι σημαίνουν τον σφετερισμό ή την υφαρπαγή μιας ολόκληρης προσπάθειας ή των βασικών της εργαλείων, με σκοπό την ουσιαστική ακύρωσή της.

Χρησιμοποιώντας κάλπικες εξωτερικές ομοιότητες, την ανειλικρίνεια των οποίων δεν μπορεί να διαγνώσει η μάζα, αγωνιστές - μαϊμούδες παραδίδουν φανερά ή κρυφά τον αγώνα στα χέρια εκείνων ενάντια στους οποίους αυτός είχε αρχικά ξεκινήσει.

Για να επιτευχθεί αυτό μέσα από την αγωνιζόμενη πλευρά, εξουδετερώνονται προηγουμένως οι κανονικοί ηγέτες της. Για να επιτευχθεί έξω από την αγωνιζόμενη πλευρά και ενάντιά της, δημιουργείται και πριμοδοτείται μία καινούργια πλευρά - μαϊμού. Το στίγμα της πλευράς - μαϊμούς πρέπει αρχικά να δείχνει «παραλληλία» προς την κανονική, μέχρι να αισθανθεί αρκετά ισχυρή για να την κτυπήσει. Εάν αντιστρατευθεί εξαρχής, η πλευρά - μαϊμού «καίγεται» και το εγχείρημα αποτυγχάνει. 

Μερική εξουδετέρωση του αγώνα μπορεί να επιτευχθεί και με την λεγόμενη επαναφομοίωση (recuperation): οι επικίνδυνες ιδέες ή τα επικίνδυνα αιτήματα εμπορευματοποιούνται ή αποχωρίζονται από την συνολική διεκδίκηση και, ως μεμονωμένα στοιχεία, επανεντάσσονται σε αυτό το οποίο απειλούσαν.

(από το εσωτερικό σεμινάριο του Υ.Σ.Ε.Ε. «Μεθοδολογία διάλυσης οργανώσεων και τρόποι επιτυχούς αντιμετώπισής της», 6 Νοεμβρίου «2009»)