Στα πλαίσια του επίσημου εορτολογίου της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών εόρτασε τα «Ασκληπιεία» και την Εαρινή Ισημερία στις 22 Μαρτίου, στο Φιλοσοφικό Αθήναιον Εκατηβόλος

Από τον εορτασμό της Εαρινής Ισημερίας των Δωδωναίων Συνελλήνων της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας - ΥΣΕΕ, στο Σαραντάπορο Ελασσόνος

Από τον εορτασμό της Εαρινής Ισημερίας-Ασκληπιεία των Ροδίων Εθνικών-Τελχινίς της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας - ΥΣΕΕ