Στις 4 Ιουλίου "2018", θρησκευτές της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας και πέντε ιερείς, τέλεσαν ιεροπραξία προς τιμήν των ηλιακών Θεών Ασκληπιού, Απόλλωνος, Πανός και Διός στην ιερά κορυφή του Λυκαίου Όρους, του Ολύμπου των Αρκάδων, όπου, σύμφωνα με την τοπική Παράδοση, υψώθηκε στην απώτατη αρχαιότητα ο πρώτος και παλαιότερος όλων βωμός της ανθρωπότητος προς τιμήν των πραγματικών Θεών.