Από την ξενάγηση στα Μυστηριακού Περιεχομένου Εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών από την Ευαγγελία Καφετζιδάκη, μια προσέγγιση για τη μύηση των θνητών στα θεία πράγματα, από την εποχή που η ανθρωπότητα μπορούσε να πλησιάσει εγγύτερα του Θείου πριν την επικράτηση του χριστιανικού μολύσματος.
Ευχαριστούμε τον Ηρακλή Πατραμάνη για την φωτογραφική κάλυψη