Στιγμιότυπα από την όμορφη (7.10.2018) περιήγηση στο Νομισματικό Μουσείο / Οικία Σλήμαν, «Ο κύριος Σλήμαν μάς υποδέχεται στην οικία του» με ξεναγό την Ευαγγελία Καφετζιδάκη, την οποία κι ευχαριστούμε για τον καταιγισμό ωραίων πληροφοριών που απλόχερα προσέφερε.