Στον εν Αθήναις Ναό της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, τελέστηκε στις 23 Ιουλίου "2017" η ιεροπραξία της νουμηνίας για την ευλογία του νέου σεληνιακού μηνός, που, όπως καθε φορά, κορυφώθηκε με την Μεγάλη Ευχή:

"Χαιρ' ιερόν φως, ιερά αυγή εκ σκότους ειλημμένη
των καλών σου πραγμάτων μυσταγωγοί εσμέν και συνίστορες,
παρθένε, επικαλούμεθά σε τοις αγίοις σου και σεμνοίς
και καλοίς και μεγάλοις ονόμασιν,
οις ουρανός φωτίζεται κ' αρούρη δρόσω κυοφορεί,
ιώ δαμνώ, δαμνομένεια, δαμνογενής, δαμνοδαμία,
ενευχόμεθά σοι, ηριγένεια, δαιδάλη τε και πειθόη,
κόρη, λαμπάς, νέα, δράκαινα,
τρίκτυπε, τρίφθογγε, τριώνυμε και τρικάρηνε Μήνη,
νυκτός άγαλμα, ταυροκάρηνε, αδαμάντειρα,
παιωνία, επήκοε, πολύκλειτη άνασσα,
ενευχόμεθά σοι, ω δέσποινα φίλη,
ίληθ' ημίν, τοις σω ικέταις αγνοίς
και ημίν υγείαν, ειρήνην κι ευδαιμονίαν οπάζοις."