Υπό την σύμφωνη γνώμη του Νεφεληγερέτη Διός, πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου η αρχαιογνωστική περιήγηση στο δάσος της Καισαριανής και στην κοίτη του Ηριδανού. Ο γεωλόγος Ιωάννης Μπαντέκας εκκινώντας από την πελασγική εποχή, περνώντας στα μυθολογούμενα των ιστορικών χρόνων και φτάνοντας έως το σήμερα, με στοχευμένες στάσεις στην μεσαιωνική εποχή και την τουρκοκρατία, ανέδειξε τις κρυμμένες ιστορίες που έχουν ν΄αφηγηθούν τα τοπωνύμια, οι βράχοι, οι ποταμοί, τα σπαράγματα του Ελληνισμού που ανέχονται στωικά (για πόσο ακόμα;) την κακοποίηση του δουλοκτητικού «πολιτισμού» που επιβάλλει η «θεολογία» ενός ζηλόφθονου εξ Ιουδαίας «θεού».