Σπάρτη, Αύγουστος του 1447
Περιηγητής Κυριάκος de Pizicolli, ο Καλαβρός (1391 - 1452)

Ώ λαμπρά Λακωνική πόλις Σπάρτη
κλέος της Ελλάδος και του κόσμου όπλων
παράδειγμα, της σωφροσύνης Γυμνάσιο και Τέμενος
και της κάθε άλλης αρετής πηγή και ένοπτρον,

Τα θέσμια της Πολιτείας σου και τους νόμους,
με τις άλλες ηθικές αρετές σου όταν ανασκοπώ,
και μετά δίπλα στον Ευρώτα σε κοιτάζω
ανακράζω προς τον χώρο της Αρτέμιδός σου:

Πού είναι τώρα ο αγαθός Λυκούργος σου, οι Διόσκουροι
Θεϊκοί Δίδυμοι, Κάστωρ και Πολυδεύκης,
ο Αναξανδρίδας, ο Ορθρυάδης και ο Γύλιππος,
Ευρυσθένη και Λεωνίδα πού τώρα κατοικείτε;

Και εσείς Ατρείδα και Παυσανία, λαμπρέ άρχων,
Λύσανδρε, Αρίστων, Αγησίλαε και Ξάνθιππε.
Όχι η Ρώμη,
αλλά οι καιροί και η αθλιότης των τωρινών γενεών
σε μετέβαλαν σε Μυζιθρά υπό τον Κωνσταντίνο.


Alma citta Laconica Spartana
gloria de Grecia gia del mondo exemplo
d'arme, e de castita Gimnasio e Templo
e d'ogni alma virtu specchio e fontana,

Se politia costumi e legge humana,
con l'altre tuoi moral virtu contemplo,
puoi te remiro in Eurotia extemplo
exclamo al cuor dell'alma tua Diana:

Dov'el tuo bon Licurgo, ove Dioscori
divi Gemelli, Castore et Polluce,
Anaxandrida, Orthriada et Gilippo,
Euriste e Leonida, ove demori

Atride et Pausaniae chiaro Duce
Lisandro, Aristo, Agesilao et Xanthippo,
Non Roma ma el secol vil nostro ad confino
L'avvolte in Mysithra sub Constantino.