Εορτασμός στις Σέρρες

Εορτασμός στην Νέα Υόρκη Αμερικής

Εορτασμός στην Ρόδο

Εορτασμός στην Θεσσαλία

Εορτασμός στην Κύπρο