Στα πλαίσια του ετήσου εορταστικού κύκλου της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών εόρτασε το Θερινό Ηλιοστάσιο στον Ιερό Ποταμό Λάδωνα στις 19 Ιουνίου "2016". Μετά την ιεροπραξία, ακολούθησε και τελετή γάμου. Τοπικά παραρτήματα και πυρήνες του Υπάτου Συμβουλίου των Ελλήνων Εθνικών εόρτασαν επίσης με ιεροπραξίες στην Ρόδο, την Ελασώνα, τις Σέρρες, την Νέα Υόρκη, την Θεσσαλονίκη και την Κύπρο.

Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στην Νέα Υόρκη από το ΥΣΕΕ Αμερικής

Εορτασμός Θερινού Ηλιοστασίου στη νήσο Ρόδο

Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στις Σέρρες

Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στη Θεσσαλονίκη

Εορτασμός του Θερινού Ηλιοστασίου στη Θεσσαλία