Στις 19 Δεκεμβρίου "2015" το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών εόρτασε στο Φιλοσοφικό Αθήναιο Εκατηβόλος την Γέννηση του Τριεσπέρου Ηρακλέους και το επερχόμενο χειμερινό ηλιοστάσιο, σύμφωνα με το ετήσιο εορτολόγιο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας.
Και του χρόνου με υγεία και βεβαίως ολοένα και ισχυρότεροι, αδέλφια και Συνέλληνες!

«Του ημετέρου έθνους εσποδωμένου, ερειπωμένου και δουλωθέντος
και του τελευταίου ελληνικού ιερού πυρός
προ πολλού σβεσθέντος
υπόσχεσιν εθνεγέρσεως δίδοντες Θεοίς και προγόνοις,
Εστίαν Θεάν επικαλούμενοι, άπτομεν εκ πυρός καρδίας
το επιβώμιον φως
ευχόμενοι Έλλησιν παλιγγένεσιν, φωτισμόν κι ελευθερίαν».

Οι Έλληνες Εθνικοί Κύπρου εόρτασαν την Γέννηση του Τριεσπέρου Ηρακλέους και το επερχόμενο χειμερινό ηλιοστάσιο, σύμφωνα με το ετήσιο εορτολόγιο της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας Και του χρόνου με υγεία και βεβαίως ολοένα και ισχυρότεροι!

Στα πλαίσια του ετήσιου εορταστικού κύκλου της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, οι Ρόδιοι Εθνικοί-Τελχινίς εόρτασαν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και την Γέννηση του Τριεσπέρου Ηρακλέους-Ανίκητου Ηλίου-Διθυράμβου, Βάκχου, στων Τελχινών την ιερή Γη υψώνοντας την φωτιά για την επιστροφή Του, την Ημέρα Ηλίου (Κυριακή) 20 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 μ.μ. στον Οίκο των Ροδίων Εθνικών, στο Βωμό της Αθηνάς, περιοχή Κοσκινού, Ρόδος.
Μετά την Ιεροπραξία πραγματοποιήθηκε η Ονοματοδοσία του φίλου Θησέα

Το Ύπατο Συμβούλιο Ελλήνων Εθνικών Αμερικής εόρτασε το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και την Γέννηση του Τριέσπερου Ηρακλέους στην κοινοτική αίθουσα του στην Αστόρια της Νέας Υόρκης.