Στα πλαίσια του ετήσιου εορταστικού κύκλου της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών εόρτασε με μεγαλοπρέπεια το Χειμερινό Ηλιοστάσιο και την Γέννηση του Τριεσπέρου Ηρακλέους την Ημέρα Κρόνου (Σάββατο) 20 Δεκεμβρίου "2014" στο Φιλοσοφικό Αθήναιο Εκατηβόλος.

Εορτασμός από το ΥΣΕΕ Αμερικής στην Νέα Υόρκη

Εορτασμός στην Ρόδο

Το Ηλιοστάσιο των Ελλήνων Εθνικών στον αρχαιολογικό χώρο της Περραιβικής Δωδώνης